Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter ble åpnet i april 2015 og er kommunens sykehjem. I Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter er det også dagsenter for hjemmeboende, Inn på tunet på Støyten, omsorgsboliger på Bjønnestoppen og demenspoliklinikk med utrednings- og pasientopplæringstilbud.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 3 MB).
Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.

Informasjon til beboere og deres pårørende

Informasjon til beboere og deres pårørende hos Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og Tjøme omsorgssenter (PDF, 118 kB)

 

Avdelinger

Bjønnesåsen

Rom

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenteret har 102 sykehjemsplasser.

Alle er enerom med eget bad. 

Mat og måltider

Vi har «kokk på post», og i tillegg til de faste måltidene så kan beboerne velge blant ulike varmretter som kan tilberedes utenom de faste måltidene.

Kjøkken: Leder Janicke Gurijordet, tlf. 409 14 409
E-post: janicke.gurijordet@faerder.kommune.no

Se menyer på Færder sentralkjøkken.

Besøkstid

Det er ingen bestemte besøkstider på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

Sykehjemslege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger.

Fysioterapeut

Sykehjemmet har egne fysioterapeuter.

Frisør og fotpleie

Vi har ansatt frisør og fotterapeut. Ta kontakt med avdelingen for bestilling av time.

Brukerundersøkelser

Færder kommune er opptatt av å gi sine innbyggere et best mulig tilbud. Det er derfor viktig å vite hvordan våre tjenestemottakere opplever kvaliteten på den tjenesten som ytes.

Det gjennomføres  brukerundersøkelser hvert annet år, og resultatene brukes i kommunens kvalitetsarbeid.

 

Miljøfyrtårnsertifisering

Sykehjemmet er miljøfyrtårnsertifisert fra 2016.
Her kan du finne siste klima- og miljørapport:

 

 

Kontaktinfo

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter - resepsjonen
E-post
Telefon 409 06 800

Resepsjonen er betjent mandag til fredag fra kl. 08:00–15:30

Wenche Skjauff
Sekretær
E-post
Telefon 409 06 809
Reidar Thoresen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 906 96 966

Adresse

Bjønnesveien 28,
3140 Nøtterøy