Velkommen til Færder kommune

Politikk, samfunn og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Færder kommune. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske utvalg og råd. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Færderkalender.no

Aktuelle saker