Heldøgnsomsorg / institusjon

Koronavirus: smittevern og besøksforbud

Besøk på helsehus/sykehjem i Færder kommune
Fra 11. mai 2020 vil det legges til rette for besøk til beboere på helsehus/sykehjem i Færder kommune.
Les mer her