Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Heldøgnsomsorg / institusjon

Koronavirus: smittevern og besøksforbud

Besøk på helsehus/sykehjem i Færder kommune
Fra 11. mai 2020 vil det legges til rette for besøk til beboere på helsehus/sykehjem i Færder kommune.
Les mer her