Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Vi trenger dine råd om hvordan det kan bli godt for alle barn å vokse opp i Færder kommune

Færder kommune ønsker å få til større grad av innbyggermedvirkning gjennom å etablere flere metoder for medvirkning. Målet er at befolkningens stemme blir løftet opp og komme frem til de som skal ta beslutninger i vår kommune, og at utviklingen av tilbud og tjenester til unge i større grad gjenspeiler de ønsker og behov innbyggerne har.

Denne satsingen startet opp høsten 2018 i kraft av prosjektet programkommune for folkehelse som har særlig fokus på barn og helse. I september inviterte kommunen alle innbyggerne til et åpent møte i kommunestyresalen der tema var; «på hvilken måte skal vi jobbe med medvirkning i vår kommune? Og hvilke tema skal vi starte opp med?». Flere innbyggere kom og sammen har vi startet jobben med hvordan vi skal få til god og meningsfull innbyggermedvirkning i vår kommune.

«Mitt Færder»

For å få informasjon ut til innbyggerne har kommunen valgt å opprette en facebookside som heter «Mitt Færder», en instagramkonto og en snapchatkonto med samme navn. I disse sosiale mediene vil informasjon deles med innbyggerne. De er også en kanal for tilbakemeldinger fra befolkningen i Færder.

Færderproffer

Det var enighet om at kommunen skal knytte til seg ressurspersoner, såkalte Færderproffer. Dette er innbyggere som ut i fra sine erfaringer, tanker og meninger gir råd og innspill til kommunen. Disse innbyggerne samarbeider med kommunen om tema «hvordan få til god medvirkning i Færder?», samt bidrar til å invitere innbyggere til å dele sine råd.

Gjestebud

En annen metode som er valgt er Gjestebud. Et gjestebud er et møte der de fremmøtte snakker sammen om et bestemt tema og gir innspill og råd til kommunen. Gjestene er innbyggere som ønsker å delta i møtet. I forkant av et gjestebud lages en plan for tema, lokaler, servering og så inviteres gjester. Et gjestebud er delt i 3 deler:

Del 1: Kommunen ønsker velkommen og innleder gjestebudet med informasjon om tema og gjennomføring av møtet. Det blir valgt en leder som skal sørge for at samtalen er innenfor tema, en ordstyrer som skal passe på at alle kommer til og en referent som skal notere ned det som blir sagt. Gjestene får servert drikke og noe å bite i og så går kommunen ut. Grunnen til det er at gjestene skal snakke uforstyrret.

Del 2: Gjestene samtaler rundt tema og innspillene noteres ned.

Del 3: Når gjestene er ferdige med samtalen kommer kommunen inn i møtet. Rådene og innspillene blir oppsummert og levert til kommunen som tar de med seg videre til ledelsen. 

Innbyggere forplikter seg ikke til noe ved å delta i gjestebud. Man kan delta en gang, flere ganer, alene eller sammen med en venn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Elin Skuggedal

Tlf.: 91 39 63 52

e-post: elin.skuggedal@faerder.kommune.no