For barn og unge er skolen et trygt holdepunkt i livet. Nå kan de ikke holde ved like den daglige rutinen med å gå på skolen for å lære og treffe andre mennesker. For alle barn og unge, og spesielt for barn og unge som trenger ekstra oppmerksomhet, er det behov for å sikre trygghet både i hverdagen og i hjemmelæringen. I Færder kommune etterstreber skolene følgende for oppfølging av barn og unge;

Jeg vil si dere følgende:

 1. Tusen takk for innsatsen! Barnehage- og skoleansatte er klar over hva dere «står i» hjemme med egne jobber som skal gjøres og med barn som trenger lek, læring og omsorg. Vårt inntrykk er at dere gjør en kjempejobb med å balansere egen jobb med hjemmelæring for barna. Husk å si fra til lærere dersom hjemmelæringen er særlig utfordrende. Alle barnehager og skoler vil holde tett kontakt med dere også neste uke.
 2. Helga står foran oss. Mitt råd til dere er å være mye ute. Lek, fysisk aktivitet og friluftsliv vil gjøre oss godt. Barn kan leke sammen, men helst med søsken, eller to til tre faste venner. Det er anbefalt at en forholder seg til de samme lekekameratene der det er mulig. Pass på at ungdom unngår å møtes i store gjenger. Færder kommune ønsker ikke å stenge lekeplasser, skateparker eller andre idrettsanlegg, men smittevernregler følges.
 3. Sårbare barn blir ekstra sårbare i tider som dette. «Nabokjerringa» som kan se og hjelpe, får dårligere arbeidskår. Dersom dere bekymrer dere for barn, ring døgnåpen alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 og ikke nøl med å ta kontakt med de kommunale hjelpetjenestene i ukedagene.

 

Vennlig hilsen virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven

 

Det er noen hjem som ikke har fått mail eller som ikke får åpnet linken til spørreundersøkelsen. Hvis det gjelder deg, så kan du sende en mail til arnt.opdahl@faerder.kommune.no, så får du linken på nytt. 

Mange barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Alarmtelefonen for barn og unge når du på telefon 116 111

Per Sms på 41 71 61 11

E-post alarm@116111.no

På telefon fra utlandet +47 95 41 17 55

Ungdom i Færder?

Fritidssentrene er stengt og kanskje trenger du noen å prate med? Har du lyst til å gå en spasertur med noen av oss voksne i Fritid Færder? Noe du lurer på? Ring Lene (95994850) eller Arne (40920597).

 

Her finner du brosjyre med generell informasjon om koronavirus oversatt til ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjon ligger til grunn for oversettelsene.

Lyd-film med generell informasjon om koronavirus er tilgjengelig på YouTube. Videoen er oversatt til disse ulike språkene: Norsk, engelsk, fransk, arabisk, urdu, tigrinja og samisk:

Mobbeombudets tips for å forebygge ensomhet:

 • Snakk med ungene deres om inkludering. Nå som dette i stor grad vil foregå på digitale plattformer, kan det for eksempel være å passe på at alle får svar og respons på sine innspill, og at alle inviteres aktivt inn i fellesgrupper.

 • Sjekk med ungene at alle i klassen faktisk er med i klassens snapchat-gruppe, klasse-chatter og lignende.

 • Hør med ungene om de vet om noen som ikke er inkludert i spill. Ta for eksempel Fortnite. De må være venner på spillet og inkluderes i et "party" gjennom en "invite" eller at de spør om å få være med. Noen inviteres aldri, eller deres venneforespørsler ignoreres. Snakk med dine barn om hvordan det oppleves. Hjelp de å se de som faller utenfor.

 • Vær aktivt til stede og følg med på ungenes omgang på digitale plattformer. Bygg gode holdninger, tren ungene på å gjøre gode vurderinger, og gi de motstand når de ikke inkluderer, ikke bare når de aktivt ekskluderer.

Les hele artikkelen på tb.no

Mange foresatte ringer til Færders ikt-fagarbeidere med supporthenvendelser nå. Supporttjenesten vår er ikke dimensjonert for dette, og vi må be om:

 • Ta først kontakt med skolen/lærer, som kan ta henvendelsen videre.
 • Oppgi telefonnummer til elev/foresatt i tilfelle behov for telefonoppfølging, f. eks. ved bytte av passord.

Et generelt råd ved problemer med Teams, One Note … ol.: Re-start pc-en («Start på nytt") og gå deretter inn på programmet i onlineversjon (se Office 365-ikon på skrivebordet).

Kommunen vil refundere betaling for de dagene barnehagen og SFO har vært stengt. Faktura for april vil bli redusert for antall stengte dager i mars når faktura sendes ut ca. 1. april.  Faktura for mars med forfall 20/3 betales som normalt.

Retten til tilsyn i tilfeller der begge foreldre er personell i yrker som er samfunnskritiske,  utvides til 12 år. Ordningen gjelder der annet tilsyn ikke er mulig. Søknadsskjema finner du her

Vennlig hilsen virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven

 

 •  Helsestasjonen har ordinære åpningstider: ukedager kl. 08:00-15:30 med noen begrenset tilbud. Alle konsultasjoner med vaksiner opprettholdes, men gruppekonsultasjoner avlyses. Helsesykepleier tar kontakt hvis avtaler avlyses. Det er ingen drop-in veiing eller andre oppmøter uten avtale. Hvis du har spørsmål kan du ringe resepsjonen tlf: 408 01 230. Hvis barnet eller forelder har symptomer på forkjølelse, må avtale utsettes inntil videre.
   
 • Skolehelsetjenesten er tilgjengelig og telefon nummer finnes her. (PDF, 212 kB)
   
 • Alle innkallinger til helsesykepleier på skolen (trivselssamtaler o.a.) utgår.
   
 • Svangerskapsomsorgen: jordmødrene er tilstede. Nye timer kan bestilles, men hastegrad vurderes. Det vil ikke tilbys barselbesøk eller kurs/gruppevirksomhet.
   
 • Psykisk helseteam for barn og ungdom er tilgjengelig på telefon: 908 37 593 , legg igjen beskjed med navn.
   
 • Fysioterapi og ergoterapitjenesten er tilgjengelig på telefon: 951 93 520, legg igjen beskjed med navn.
   
 • Helsestasjon for ungdom holder åpen for telefonkonsultasjoner, men kan ikke ta i mot drop-in i perioden fram til 26.mars. Helsesykepleier kan kontaktes på telefon/SMS: 9597 2595

Søndag 15.03.

Hei, alle foresatte! Vi er i en unntakssituasjon, som gir oss nye utfordringer dag for dag. Hjemmeskole gir også dere som foresatte et større oppfølgingsansvar og en helt ny hverdag med barna. Siden situasjonen er ny for oss alle, må vi være romslige med hverandre, og vi ber om forståelse for at ting blir gjort litt ulikt på tvers av trinnene. Vi forstår også at deres arbeidssituasjon og hjemmesituasjon er ulik, dette kan også påvirke hjemmeskolen. Mange barn kan oppleve å bli utrygge. Både skolen og andre tverrfaglige tjenester kan bidra hvis dere har behov for det. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!