Kjære elever og foresatte. Vi er i gang med et spennende skoleår. Her følger litt nyttig informasjon. 

IST Direkte er et nettbasert system for daglig kommunikasjon mellom SFO og hjemmet som vi skal ta i bruk på alle kommunale SFO.  Det er derfor viktig at foresatte legger inn nødvendig informasjon om sitt barn og bruker dette for å legge inn ferieperioder, ulike avtaler ol. Fra begynnelsen av mars tar vi systemet i full bruk.

Innlogging for foresatte: https://faerder.direktesfo.no

Vi har laget noe korte veiledere for å hjelpe deg som foresatt i gang, dersom du trenger det

 

Hvis du ønsker eller trenger kan du lese brukerdokumentasjonen for IST Direkte. (PDF, 995 kB)

 

Vi har fått ny innlogging for de foresatte i IST Direkte: https://faerder.direktesfo.no

Den gamle adressen vil fungere en stund til, men det vil ikke være mulig å logge inn ved MinId der.

NB! Vi anbefaler å ikke bruke Internett Explorer som nettleser, siden noen opplever at siden ikke fungerer ved bruk av IE.

Færder kommune har fått en ny løsning for å i vareta Individuell opplæringsplaner (IOP) og liknende elevdokumenter som forsatte og eldre elever har innsyn i.

Foresatte kan logge inn å se hvilke dokumenter skolen har laget og innholdet i disse.

Hvis du har spørsmål omkring ditt barns dokumenter så ta kontakt med kontaktlærer eller ledelsen ved skolen din.

Til alle hjemmene

KAMPANJE TRIVELIG SPRÅK   -   Lindhøy skole 29. april til 7. mai 2019

Mange elever har opplevd å være lite hyggelige med hverandre og de voksne, ved å svare frekt, bruke stygge ord, banne eller sette kallenavn på medelever.

Dette liker vi ikke på skolen vår, og det er sårende for den det går ut over.

Elevrådet har gjennom diskusjoner om språkbruk fått tilbakemeldinger fra elever som forteller at de også opplever mye banning hjemme.

Vi ønsker å spille på lag med dere i denne kampanjen, at både voksne og barn har fokus på det samme. Les mer hva elevrådet har skrevet:

I dag hadde vi fellessamling for hele skolen med overrekkelse av innsamlet beløp fra Åpen dag til Kirkens Bymisjon.
Ordfører Roar og Anne Guri fra Kirkens Bymisjon deltok på samlingen. Elevrådsleder Celine fortalte om skolens tradisjon for solidaritetsarbeid, og hun overrakte gavekortet på vegen av skolen.
Tusen takk til alle som bidro til en flott Åpen dag!

 

Nå er vi i gang med leksehjelpen på Lindhøy og det er heldigvis mange elever som benytter seg av den. Les mer om regler, tider og innhold.

Hver onsdag fra 17.00-19.30 er det Juniorklubb på Fritidssenter Tjøme. Hit er alle fra 2.-7.trinn i Færder kommune hjertelig velkommen.

Hovedmålet med planen er å styrke språk-, lese – og skriveopp-
læringen i Færder kommune.
Den som ikke har språk, forblir utenfor
fellesskapet, med alt det innebærer.
Det er vårt oppdrag, å bidra til at vi gir
barn og ungdom de beste vilkåra for å utvikle sine språk- og leseferdigheter.

Fant du det du lette etter?