Aktuelle saker

Forhåndsstemming til kommune- og fylkestingsvalget 2019 er i perioden 12. august til 6. september 2019.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel 2022-2034 starter opp sommeren 2019.

Færderkalender.no finner du en oversikt over arrangementer i Færder kommune. Her kan du finne arrangementer i regi av kommunen, lag og foreninger og andre kommersielle aktører. Arrangementene på Færderkalender.no er rettet både mot barn, unge, voksne og seniorer. Du kan også opprette egne arrangementer i kalenderen.

 

Færder klimaråds klimapris ble i år tildelt Færder kulturverksted, som arrangerte Grønn Øy-festivalen 3-4 og 10. august.

Synes du at du greier mindre i dag enn for ett år siden? Ønsker du å bli sterkere og stødigere?

Hageavfall. Foto.

Nå henter vi hageavfallet hjemme hos deg til fastsatt dato vår og høst, du trenger ikke lenger å bestille henting. Denne tjenesten er inkludert i renovasjonsgebyret.

 

Tilskuddsordningen for støtte til ubetalte kontingenter og andre utgifter for deltakelse i fritidsaktiviteter lyses ut med ny frist 1. desember.

Har hekken blitt for høy i sommer? Høy hekk i veikryss og små barn på vei til skolen kan være en dårlig kombinasjon. Nå drar vi i gang en hekkedugnad for å gjøre skoleveier trygge til skolestarten.

 

Prosjekt positivt ungdomsmiljø inviterte igjen til et møte – med ungdom for ungdom.

 

Elever fra ungdomsskolene i Færder kommune og elever ved Nøtterøy videregående skole er klare til å yte en frivillig innsats for lag og foreninger i kommunen!

Fant du det du lette etter?