Aktuelle saker

    

I forbindelse med arbeidet med kulturminneplan for Færder kommune, inviteres det nå til medvirkningsmøte 2.

  

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse skal det gjøres refraksjonsseismiske grunnundersøkelser i Teieskogen. Entreprenøren starter opp mandag 27. januar med forberedelser og tilrigging.

  

På denne siden kan du se de nye gebyrene for reguleringsplan, bygge‐ og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.

  

Siden oktober har Demensforeningen i Tønsberg og Færder, sammen med Røde Kørs Nøtterøy og Færder kommune, arrangert åpen demenskafe hver 3. lørdag i måneden på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

(PDF, 3 MB)  

Hovedutvalg for kommunalteknikk vedtok 19.12.2019 å sende forslag til klima- og energiplan for Færder kommune på høring (HFK-sak 368/19).

 

Færder kommune får meget gode råd og erfaringer fra barnevernproffene som er tidligere barnevernsbarn.   

Gode venner i næringslivet er avgjørende om NAV skal gjøre jobben man er satt til. Det åpner dører og gir muligheter. Når samarbeidet baserer seg på respekt og forståelse, og samspillet fungerer, gir det løsninger til alles beste. Det gir personlige gevinster, sikrer bedriftene nødvendig arbeidskraft og gir stor samfunnsmessig nytte.  

  

Siden 2016 har Færder kommune vært en av tre forsøkskommuner som har testet nye måter å drive barneverntjeneste. Kommunen har overtatt de statlige barnevernsoppgavene, noe som gjør at barneverntjenesten har kommet tidligere inn i saker og fått muligheten til å skreddersy tiltak til barn, unge og familier, slik at færre må flyttes fra sine foreldre.

Juletre. Foto.

Etter jule- og nyttårsfeiringen kan du levere ditt juletre på en av kommunens mange oppsamlingsplasser.

 

Kultursjefen trenger dine ønsker, idéer og råd! Nå inviterer Hege Rui til medvirkningsverksted tirsdag 28. januar i Nøtterøy Kulturhus.

 

Fant du det du lette etter?