Aktuelle saker

På søndag kommer bøssebærerne som skal samle inn penger til årets TV-aksjon.

Årets TV-aksjon samler inn penger  til Care, som skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens fattigste land.

Husk å ta ut kontanter!

  

Færder kommunes priser og stipend ble delt ut under den offisielle åpningen av Kulturuka på Fagertun.

Startskuddet for kulturuka 2019 er lørdag 12. oktober. Til og med 20. oktober kan du oppleve kulturaktivitet i hele kommunen på alle arenaer, med alle og for alle. Velkommen!

 

 

 

 

Ordfører har i samråd med  varaordfører og opposisjonsleder avlyst det planlagte konstituerende kommunestyremøte den 16. oktober. Konstituerende kommunestyremøte settes til den 23. oktober kl 18.00.
 

 

år er pårørendeskolen 10 år, og 24 deltagere er påmeldte til høstens kurs. Det er rekord i antall påmeldte.
Pårørendeskolen er et undervisning- og veiledningstilbud til personer som har et familiemedlem med demens, og som bor i Færder eller Tønsberg kommune. 

  

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe vegetasjonen på eiendommen din å sørge for god sikt ved veikryss og ved avkjørsel.

Vi holder årlige informasjonsmøter for kommunens 75-åringer. Denne informasjonen gjelder for 2019.

   

Ungdomsorganisasjoner og elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler i Færder kan foreslå kandidater til nytt ungdomsråd i Færder. Fristen er 11. oktober

Informasjon om offentlige legater i Færder kommune.

Søknadsfrist 15. november.

  

    

Aktiv Tønsberg og Færder er et gratis aktivitetstilbud for barn og unge. Tilbudet starter opp igjen i uke 37. Bli med! Kalenderen er nå oppdatert med nye aktiviteter.

Fant du det du lette etter?