Aktuelle saker
Røde Kors vant digitaliseringsprisen for Digital senior

Gratulerer til Røde Kors som ble kåret som vinner av den europeiske digitalseringsprisen "Digital skills for all" i regi av Europakommisjonen. 6. desember mottok Røde Kors prisen for sin innsats for 10 ukerskurset Digital Senior, et kurs som tilbys seniorer som vil komme på innsiden av det digitale samfunnet.

Hender 1

Det er utarbeidet en tiltaksplan (PDF, 407 kB)til Færder kommunes frivillighetsstrategi, og vi ønsker innspill og tilbakemeldinger innen 31. januar 2019.

Innspill gjennomgås og innarbeides i planen, som skal til politisk behandling i hovedutvalgene den 6.mars 2019.

4 hvite grantrær  1

Kjære innbyggere i Færder kommune, tusen takk for stort engasjement i forbindelse med  «et annerledes juletre»!

illustrasjon gatebruksplan Teie

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok 05.12.18 å legge planforslaget ut på høring.

Brosjyre om egenberedskap

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

_MG_6260

Gebyrene for drift og anlegg beregnes årlig, i hovedsak på bakgrunn av 100% selvkost. Foreslåtte gebyrendringer for 2019 vil gi en gebyrøkning for en normalhusholdning på 6%.

Enkelte gebyrer som graving i kommunal vei, og behandling av utslippstillatelser er foreslått med en høyere økning, da dagens gebyrer ikke dekker kostnadene med tjenesten.

Skolebarn som løper i skolegården

Barn født i 2013 skal begynne på skolen høsten 2019. 

Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2013.

I begynnelsen av januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte.

Tjøme-utsikt 1

Færder kommune er i ferd med å utarbeide ny klima og energiplan. Både Tjøme og Nøtterøy hadde slike planer for sine kommuner, men disse var noen år gamle og var begge klare for revisjon. Hensikten med ny klimaplan er å lage en plan for å redusere energibruk og klimagassutslipp. Dette kan gjøres på flere måter, både ved å gjøre kommunens egen virksomhet mer klima- og energi-vennlig,  men også ved å påvirke samfunnet som helhet.

Fant du det du lette etter?