Aktuelle saker
Utsnitt av skogbrannplakat - DSB

Vi minner om det at i Norge er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er for tiden svært tørt i vår kommune, vi oppfordrer derfor alle om å respektere bålforbudet.

Marin forsøpling 1

Det finnes mange gode initiativer og aktiviteter når det gjelder rydding av skjærgården. På denne siden har vi samlet flere av disse gode initiativene slik at man enklere kan se hvordan man selv kan bidra til en renere skjærgård.

Verdens Ende

Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2018 kan du laste ned her:

iStock-517014117

Har du bygget et spesielt energiøkonomisk hus? Lager bedriften din produkter som kan gi reduserte CO2-utslipp? Eller er du rett og slett en inspirasjonskilde for andre på klimafeltet?

Hender som holder et miniatyrtre og mynter

Formålet med legatet er å tilgodese MS-rammede i Vestfold. Foreninger og enkeltpersoner kan søke om legatporsjon. Tildeling av årets midler gjøres i mai.

Talerstol

Kommunestyresalen i Færder fyltes opp med ca 120 grunneiere den 4.april, da det ble arrangert informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte og mulig berørte grunneiere.

 

Østveien 669 1

Rivearbeidene i Østveien 669, vil starte opp i april. Hele området vil ved oppstart av rivingen inngjerdes og adgang for uvedkommende vil være forbudt. Dette må overholdes både av barn og voksne.

Kalkulator og penn

Skattemeldingen legges ut på Altinn 4. april 2019. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april 2019.

Strandryddedag 1

Er du opptatt av marin forsøpling og vil gjøre en innsats? Da kan du bli med ut på øyene søndag 5. mai!

Sankthansbål 1

Færder kommune vedtok lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Juni 2018. Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning.  Forskriften gjelder for hele kommunen med unntak av Færder nasjonalpark som har egne regler.

Fant du det du lette etter?