Informasjon om koronavirus

Informasjonstelefon: 33 40 69 90 - Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte. Åpen  08:00–17:00 på hverdager, og 11:00 - 16:00 i helger.

Færder frivilligsentral: 91 64 29 87 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med, som følge av koronasituasjonen? Kontakt Færder frivilligsentral.

Psykisk helseteam for barn og ungdom: 90 83 75 93 - Trenger du som er barn eller ungdom noen å snakke med? Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid (kl. 08:00–15:30)

Se samlet info om koronaviruset her.

Aktuelle saker

 

"I dag er det 29 dager siden den første Covid-19 smittede ble konstatert i Færder. Skolene stengte for tre uker siden og det er jo nesten sånn at man venner seg til det som er veldig unormalt. Vi mennesker er heldigvis gode til å tilpasse oss", sier ordfører Jon Sanness Andersen i sin videohilsen 3. april. 

   

Kjære alle medarbeidere, 

I det vi går inn i påskeuken er status i Færder kommune 20 registrert smittede, 13 friske, 7 i isolasjon.

  

Færder Utvalgte kulturlandskap (UKL) har for 2020 en samlet tilskuddsramme på 950 000 kr. Til sammen 650 000 kr er satt av til enkelttiltak som det kan søkes om tilskudd til. Resterende del av ramma er satt av til ulike fellestiltak innenfor UKL-området.

 

I år er det hjemmepåske som gjelder. Færder kommune har derfor samlet en del tips og råd til påskeaktiviteter i vår kommune, som kan passe for alle aldre, aktivitets- og ambisjonsnivå. 

 

Mange arbeidstagere har de siste ukene søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV gjør det mulig for disse å søke om forskudd på dagpenger. Frist  for å få utbetalt forskudd før påske er 3.april. 

Pressemelding fra 17.mai-komiteen i Færder kommune

 

Tre babyer på en matte. Foto.

I Færder kommune tildeles barnehageplasser i  flere opptaksrunder. Lovfestet rett til plass garanterer derfor ikke at du vil få tilbud om plass i andre opptaksrunde, men vi presiserer at alle med rett til plass er garantert plass til barnehagestart.

1. april 2020 sendes det ut en ny runde med tilbud om barnehageplass.

  

Sør-Øst politidistrikt har laget et nyhetsbrev til lokale næringslivsforeninger og andre innen det lokale næringslivet. Nyhetsbrevet tar for seg temaer som Covid-19 (koronaviruset), nye trender og utvikling og sikkerhetsråd for hjemmekontor.

  

Det kreves ikke foreldrebetaling for barnehage og SFO i perioden det er stengt. Barnehagene er stengt til og med 13. april og vil da ha vært stengt i en måned. For Færders kommunale barnehager og SFO har vi valgt følgende løsning: