Aktuelle saker
grilling

Oppdatert mandag 13. august 2018

Selv om det har kommet en del nedbør er brannfaren fortsatt stor. Derfor opprettholder Færder kommune forbudet mot grilling (gjelder også gassgrill) og bålbrenning på kommunal grunn. Våre offentlige griller i kommunen skal heller ikke brukes så lenge forbudet gjelder.

Kantklipper

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel. Der huseier ikke følger opp sin plikt, og det går ut over fremkommelighet og trafikksikkerhet, vil det fra mandag 27. august gjennomføres maskinell beskjæring.

Skolebarn som løper i skolegården

Mandag 20. august ønskes alle grunnskoleelever i Færder velkommen til nytt skoleår!

Færder kommune 1

På grunn av langvarig varmt vær har badetemperaturene i en lengre periode vært høyere enn vanlig.

Høye vanntemperaturer i Oslofjorden kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier, som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos personer som bader.

 

Vi trenger din hjelp

Vil du være med å påvirke hvordan Færder kommune kan gi gode tjenester til barn, unge og deres familier? Vi trenger din hjelp - din mening betyr mye for oss!

Færder kommune deler årlig ut priser og stipend. Målet er å legge til rette for gode rammevilkår, inspirere til videre arbeid og vise at kommunen verdsetter det gode arbeidet som gjøres innen kultur, idrett og frivillighet.

vanner med hageslange

På grunn av kapasiteten i vannledningsnettet innføres det vanningsrestriksjoner hver sommer slik at alle skal få vann til nødvendig forbruk.

Strand

Miljørettet helsevern i Vestfold har tatt nye badevannsprøver i Færder kommune. Resultatene for uke 30 er nå klare.

skogbrannfare

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret: i skogen, på fjellet, på stranden, på øyene i skjærgården og ved naturområder som ikke er innmark.

Færder kommune stenger alle tilrettelagte bål- og grillplasser og legger ned forbud mot grilling (gjelder også gassgrill) og bålbrenning på kommunal grunn.

 

hund i bånd på tur

Hundehold

Hundeloven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å vareta slike hensyn. Det skal vises aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Fant du det du lette etter?