Aktuelle saker

Formålet med legatet er å tilgodese MS-rammede i Vestfold. Foreninger og enkeltpersoner kan søke om legatporsjon. Tildeling av årets midler gjøres i mai.

Kommunestyresalen i Færder fyltes opp med ca 120 grunneiere den 4.april, da det ble arrangert informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte og mulig berørte grunneiere.

 

Tjøme samfunnshus. Foto.

Rivearbeidene i Østveien 669, vil starte opp i april. Hele området vil ved oppstart av rivingen inngjerdes og adgang for uvedkommende vil være forbudt. Dette må overholdes både av barn og voksne.

Skattemeldingen legges ut på Altinn 4. april 2019. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april 2019.

Færder kommune vedtok lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Juni 2018. Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning.  Forskriften gjelder for hele kommunen med unntak av Færder nasjonalpark som har egne regler.

Verdens Ende. Foto.

Det er formannskapsseminar på Thon hotell i Horten, fra torsdag 28.mars kl 12 til fredag 29.mars kl 16.

 

Hundeloven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å vareta slike hensyn. Det skal vises aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Flertallsvedtaket fra Færder kommunestyre den 20.mars innebærer at nytt svømmeanlegg for Færder og Tønsberg vil bli bygget nord for dagens svømmeanlegg.

Illustrasjon bru Smørberg-Ramberg

Kommunestyret vedtok onsdag 20.03.19 kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.

Fant du det du lette etter?