Aktuelle saker

Sommerferien er her, og skolene i Færder kommune har hatt avslutninger med alle sine verdifulle elever. Som flere av dere er kjent med, har skoleåret 2018-2019 vært preget av bekymringer for noen av ungdommene våre.

Fra og med 15. juni 2019 er det forbudt å fiske torsk hele året i Oslofjorden. I tillegg er det i 14 definerte områder på Skagerrakkysten forbud mot all fiske i gyteperioden.
Reguleringen gjelder alle, både yrkesfiskere og fritidsfiskere. 

Strand med en brygge. Foto.

Miljørettet helsevern tar jevnlige prøver av badevannet i kommunen og akkurat nå er badevannet på samtlige steder i kommunen bra. Du kan sjekke kvaliteten på badevannet der du ferdes på denne nettsiden. 

Du får beskjed på e-post eller SMS når skatteoppgjøret ditt er klart. De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret 20. juni. Etter det er det løpende oppgjør fra 15. august til 23. oktober.

De tre brannsjefene i Vestfold vurderer brannfaren i terrenget som normal for årstiden, men det er ikke helt fritt fram å tenne sankthansbål. Det er uansett forbudt i eller nær skogen. Sankthansbål er tillatt ved tilrettelagte bålplasser i strandkanten langs vestfoldkysten, de stedene det ikke kan føre til ukontrollert brann.

Fritid Færder inviterer ungdom i aldersgruppen 13–18 år til sommerkvelder på Teigar ungdomskole i juli.

Elever fra ungdomsskolene i Færder kommune og elever ved Nøtterøy videregående skole er klare til å yte en frivillig innsats for lag og foreninger i kommunen!

Det var en stor gjeng som møtte da dialogmøtet om beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper blant ungdom i Færder ble avholdt.

Tønsberg og Færder kommuner inviterer med dette lag og foreninger til å delta med sine aktiviteter i Aktiv Tønsberg og Færder høsten 2019 (uke 37-47). Deltagelse honoreres med inntil kr. 5000.

Det er viktig at du fornyer resepter og eventuelle sykemeldinger før fastlegen din tar ferie. Vikarlege er kun tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp.

Fant du det du lette etter?