Praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand i hjemmet omfatter oppvask, klesvask, sengeskift, bestilling av matvarer og rengjøring av bopel.

Hjemmetjenester/ambulerende

Hjemmetjeneste/omsorgsbolig

Tjenestene er betalingspliktige etter egne satser.

Hjelp til rengjøring av bopel utføres av Bygningsservice, tilhørende Teknisk sektor.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 3 MB).
Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.

 

Færder kommune tilbyr flere tjenester i hjemmet.
Velg ett av punktene for mer informasjon:

Hjemmesykepleie

Bemannede omsorgsleiligheter

Demenskoordinator, kreftsykepleier og fysioterapeut

Trygghetsalarm betjenes av hjemmesykepleien

Fant du det du lette etter?