Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand i hjemmet omfatter oppvask, klesvask, sengeskift, bestilling av matvarer og rengjøring av bopel.

Hjemmetjenester/ambulerende

Hjemmetjeneste/omsorgsbolig

Tjenestene er betalingspliktige etter egne satser.

Hjelp til rengjøring av bopel utføres av bygningsservice, tilhørende teknisk sektor.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 3 MB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Færder kommune tilbyr flere tjenester i hjemmet.
Velg ett av punktene for mer informasjon: