Tilrettelagte boliger uten bemanning

Omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål.

Boligene har livsløpsstandard og inneholder kjøkken, stue, soverom og bad. Boligene med bemanning er tilknyttet fellesarealer med mulighet for felles middag. Tildeling av omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på beste, effektive omsorgsnivå.

Tildelingskriterier for omsorgsboliger uten bemanning

  • Søkere må ha fast bostedsadresse Færder kommune
  • Tilrettelegging av nåværende bolig, eller anskaffelse av bolig på det private markedet, skal være vurdert før tildeling av omsorgsbolig

Utlysning av ledige leiligheter

Ledige leiligheter blir lyst ut på fredager i lokalavis og på kommunens hjemmeside. 

Boligene befinner seg her:

Slik søker du

Benytt digitalt skjema Søknad om omsorgsbolig.

Du kan også hente skjemaet på Servicesenteret på Tinghaugveien 16, Borgheim eller printe ut en pdf fil her. (PDF, 84 kB) (PDF, 400 kB)

 

 

Leganger Hansens Legat

Styret i Leganger Hansens Legat administrerer legatets boliger og tildeler leiligheter til kommunens innbyggere etter søknad. Leilighetene har tidligere vært tildelt sjømenn og sjømenn etterlatte. Nå kan alle over seksti år, uansett yrker, søke om sjømannsbolig.

For mer informasjon: http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=1683

Fant du det du lette etter?