Velkommen til Færder kommune!

Telefonnummer til sentralbordet er 33 39 00 00. Vi håper på din forståelse for at vi er i oppstarten av en helt ny kommune, og med en ny nettside. Er det noe du ikke finner svar på? Gi oss beskjed.

Foreldreråd/Foreldrekontakt.

Opplæringsloven (§ 11-4) slår fast at det skal være et foreldreråd på hver grunnskole. Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrekontaktene er representanter for foreldrene, valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse. Foreldrekontaktene skal samarbeide med kontaktlærerne de øvrige lærerne om å skape et godt miljø der elevene trives og der det er gode forutsetninger for læring. Foreldrekontakten har også en rolle i samarbeidet med skolen om læringsinnholdet, om læringsmetoder i de ulike fagene, om organisering av undervisningen og kvalitetsutvikling. Hver vår velges 5 foreldrekontakter til hvert trinn. Samtidig velges det en representant til FAU.

Fant du det du lette etter?