Informasjon om koronavirus

Færder frivilligsentral: 90 68 71 03 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med? Kontakt Færder frivilligsentral.

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med? Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Saksgang ved Søknad om skolegang i annen krets – ved overgang til ungdomstrinn

  • Foresatte søker (velg skjema:Søknad om skolegang i annen krets), innen 23. feb
  • AMS (Administrativ stab, Oppvekst og kunnskap) starter saksbehandling 24. februar.
  • AMS fatter vedtak innen 1. april, og plasserer eleven på aktuell skole og varsler eventuelt med sluttmelding om bytte av skole dersom det er aktuelt:
    • Mottaker: Foresatte, skolehelsetjeneste
    • Kopi: Avgiverskole v/rektor og arkivsystem
  • Foresatte kan klage på vedtak innen 3 uker.
  • Klage som opprettholdes videresendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Kontaktinfo

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 409 11 500

Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord.