De fleste av skolens lærere er tatt ut til en eventuell streik fra fredag 24. mai. Dette får eventuelt følgende konsekvenser:
 

Skriftlig eksamen 24. mai i engelsk utgår.

Eksamensdagene til muntlig eksamen utgår dersom streiken vedvarer.

Alle skolens elever permitteres mens streiken pågår. Dette gjelder også elever ved Borgheim nord.

Streikens start er avhengig av når partene eventuelt går i brudd. Foreldre og elever må følge med i pressen. Skole-sms vil bli sendt ut ved en eventuell oppstart av streik.

UNIO har varslet Færder kommune om uttak av 94 arbeidstakere dersom det ikke kommer til en løsning i
Riksmeklingsmannens pågående mekling, innen 23.mai kl. 23.59.

Færder kommune har fått en ny løsning for å i vareta Individuell opplæringsplaner (IOP) og liknende elevdokumenter som forsatte og eldre elever har innsyn i.

Foresatte kan logge inn å se hvilke dokumenter skolen har laget og innholdet i disse.

Hvis du har spørsmål omkring ditt barns dokumenter så ta kontakt med kontaktlærer eller ledelsen ved skolen din.

Har du ungdom i 8. trinn på Borgheim ungdomsskole? Da ønsker FAU deg velkommen til et møte mandag 27. mai kl. 19:00–20:30. Dette vil være et møte der alle skal få mulighet for å snakke og dele det man måtte lure på om det å være ungdomsforeldre. Vi involverer ungdommer som vil være til stedet på møtet og delta i en paneldebatt.

Fra 13. mai til 13. juni har kommunen en kampanje for at flest mulig skolebarn skal gå, sykle eller rulle til skolen. Det blir premie til klassekassen for den beste klassen. Skolen melder på klassene som vil delta. Påmeldingsfristen er 10.mai. FAU-kontakter kan gjerne be skolen om å melde på sine klasser.

Etter samtaler med flere foresatte har jeg behov for å informere og gi noen råd til foresatte med elever på Borgheim ungdomsskole.

 

Nøtterøy Golfklubb arrangerer i år et tilbud til alle barn og unge i kommunen om gratis golftrening med instruktør en gang i uka gjennom hele sesongen, med oppstart i uke 19.
 

 

Fant du det du lette etter?