Vi gjør oss nå klare for å ta imot elevene igjen. For å rigge og få gjennomgått reglene har vi i ledelsen, sammen med lærerne satt av tid fra mandag kl. 10.00. Det vil si at lærerne møter elevene til vanlig tid og gir dem en oppgave/oppgaver de kan gjøre på mandag. Det er ikke anledning for elever som har vært på skolen å være her da, de må også være hjemme.

 Koronapandemien har nå gitt oss tre uker med stengte barnehager og skoler...

 • Helsestasjonen har tilnærmet normal drift med smittevernhensyn, åpningstid 08-1500. De fleste kontrollene går som normalt med unntak av grupper, hjemmebesøk erstattes av konsultasjon på helsestasjonen. Helsesykepleier tar kontakt hvis avtaler avlyses. Det er ingen drop-in veiing eller andre oppmøter uten avtale. Hvis barnet eller forelder har symptomer på forkjølelse, må avtale utsettes. Det gjøres ny avtale. Det anbefales at kun en forelder følger barnet. Hvis du har spørsmål kan du ringe resepsjonen tlf: 408 01 230.
 • Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på skolene fra uke 18. For 1. til 4. trinn er det ordinær drift med noen tilpasninger, inkludert vaksinasjon 2. trinn. For 5. til 10. trinn gjennomføres vaksinasjon, høyde/vekt og trivselssamtaler 8. trinn.
 • Svangerskapsomsorgen har ordinær drift fra uke 17. Det vil ikke tilbys barselbesøk eller kurs/gruppevirksomhet.
   
 • Psykisk helseteam for barn og ungdom er tilbake til tilnærmet normal drift, men med noen begrensinger knyttet til smittevernhensyn. Tlf: 908 37 593. Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid 08-1530.
 • Fysioterapi og ergoterapitjenesten er tilbake til normal drift med noen begrensninger knyttet til smittevernhensyn. Tjenesten er tilgjengelig på telefon: 951 93 520.
 • Foreldreveiledning: ved behov for foreldreveiledning kan henvendelse rettes til fast helsesykepleier på helsestasjon eller skolehelsetjeneste, eller foreldreveiledningsteamet (SFT): Katrine Eik, tlf. 941 62 906 Maria Tandberg Rindsem, tlf. 905 25 428 Runar Haugan, tlf. 409 14 468
   
 • Helsestasjon for ungdom har vanlig drift fra uke 17, men konsultasjoner avtales på forhånd. Helsesykepleier kan kontaktes på telefon/SMS: 959 72 595
 • Andre hjelpetelefoner:

Skolen er stengt for elevene fra og med 12. mars kl. 18.00 til 26. mars kl. 18.00. Vi har, som dere har fått melding om, bedt elever om å hente bøker og PC-er siden vi fikk meldingen om stenging av skoler i hele landet kl. 14.00.

Selv om skolen er stengt, vil vi drive hjemmeundervisning gjennom digitale flater. Hjemmeundervisningen starter opp mandag 16. mars kl. 9.15. Vi har utsatt alle utviklingssamtaler som skulle vært denne og neste uke.

  

Barnehagene åpnet 20. april - skolen åpner for 1-4 trinn 27. april.

Det er påvist legionella i prøver fra vannet i Borgheimsalen og i  Wilhemsenhallen.