Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 10, helgen 7. og 8. mars.
Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss.

I forbindelse med coronaviruset følger skolen Helsedirektoratets og folkehhelsesinstituttets anbefalinger for generelle hygieneråd for forebygging av smitte i skole og barnehager. Vi ber alle foresatte om å snakke med barna om dette.

 

 

 

 

 

 

 

  

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Færder kommune blant elever i 8.–10. klasse. For å gi et godt bilde av situasjonen i Færder, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Vedlagt følger informasjon fra SLT-koordinatorer i Tønsberg kommune, Færder kommune og Sør-Øst politidistrikt, angående alkohol, ulovlige rusmidler og «rulling» med russ hvor ungdom helt ned i 13 års alderen deltar.

 

 Vi inviterer alle foresatte til foreldremøter for alle trinn 12. februar. 10. trinn kl.18.00, 9. trinn kl. 18.30 og 8. trinn kl. 19.00.. Det blir en kort fellessamling i foajeen før klassene samles på klasserommet. Hjertelig velkommen til alle foresatt!

FAU inviterer til dialogkonferanse for foreldre med temaet:

  • "Hva skal til for å få gode år på Borgheim?" for 8. trinns foresatte
  • "Hva rører seg på 9.trinn nå?"

Elever fra 9. og 10. trinn deler sine erfaringer og gir råd til foreldre. Etter en kort felles samling i foajeen vil vi bruke tiden til å diskutere temaer og bli bedre kjent med hverandre i mindre grupper ut fra hver klasse.

Tidspunkt:
Foresatte 8.trinn: Onsdag 23. oktober, kl. 19.00-20.30
Foresatte 9.trinn: Onsdag 24. oktober, kl. 19.00-20.30

Hvor:
Borgheim ungdomsskole, foajeen.

Mer informasjon kommer på skolen Facebookside.

 

  

    

Aktiv Tønsberg og Færder er et gratis aktivitetstilbud for barn og unge. Tilbudet starter opp igjen i uke 37. Bli med! Kalenderen er nå oppdatert med nye aktiviteter.

Du får gratis mat og vi finner på diverse aktiviteter. Du finner oss på Teigar ungdomsskole.

NB! Vi har nye åpningstider:

Mandager kl 15:00 - 20:00
Torsdager kl 15:00 - 20:00

Du finner oss også på www.facebook.com/fritidfaerder og på Instagram @fritidssenter_faerder

Mer informasjon: færderkalender.no

Kontaktinfo

Arne Veierød / Lene Ingdal
Telefon: 409 20 597 / 959 94 850
E-post:
arne.veierod@faerder.kommune.no
lene.ingdal@faerder.kommune.no

 

 

Som følge av flere bekymringsmeldinger om økende rusbruk, beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper samt filming av slåsskampene ble det i våres satt sammen en prosjektgruppe i Færder kommune, som skulle kartlegge situasjonen og gi forslag til tiltak. Onsdag 18. september ble rapporten «Beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper blant ungdom i Færder» lansert. Rapporten inneholder funn og forslag til handlingsplan.