Aktuelle saker

Kommunenes felles mål om å satse på interkommunale idrettsanlegg gir resultater. Messehall A er etablert, Amerikansk fotball på Gamleidretten er satt i gang – og nå starter prosjektet med Tønsberg ishall og Maier Arena.

Mandag 8. oktober gjennomførte ungdomsrådet sitt andre møte. Denne gangen ble det avholdt valg på leder og nestleder. Rådet ønsker Malin Kjøle Tuxen (andre fra venstre) som leder og Mia Helene Carlsen Vattøy (tredje fra høyre) som nestleder.

Møte. Foto.

Det skal utarbeides en strategisk næringsplan for Færder som skal være ferdig innen sommeren 2019. Planen skal inneholde visjon, mål, strategier og konkrete tiltak (handlingsplan) for næringsutviklingen i Færder.

Bilde av en torsk i vann. Foto.

Ytre Oslofjord har store naturverdier som det er viktig å sikre for kommende generasjoner, herunder flere  fiskebestander som er sterkt redusert de siste årene. Dette er bakgrunnen for prosjektet «Krafttak for kysttorsken» som ble startet opp i 2017, der Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og Østfold fylkeskommune, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet samarbeider med yrkes- og fritidsfiskere og lokalsamfunn i regionen.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe vegetasjonen på eiendommen din å sørge for god sikt ved veikryss og ved avkjørsel.

Færder ungdomsråd - bak fra venstre: Kristian A. Hafjell, Mia Helene Carlsen Vattøy, Emma Marvoll Berntsen, Live Grimestad Nordbø, Synne Elisabeth Bøe og Jenny Søderlind.
Foran fra venstre: Mikael Lyche, Malin Kjøle Tuxen, Amalie Bonsaksen og Karoline Aarvold (politikerrepresentant i rådet fra Høyre).

Ikke til stede: Tore Kanschat og Bako Ayoub Ibrahim (politikerrepresentant i rådet fra Arbeiderpartiet).

Barn med meslinger. Foto.

Forekomsten av meslinger i Europa øker. Til nå er det 40.000 tilfeller i 2018. Dette er dobbelt så mange som i hele 2017.

Vil du være med å påvirke hvordan Færder kommune kan gi gode tjenester til barn, unge og deres familier? Vi trenger din hjelp - din mening betyr mye for oss!

Padleled Vestfold åpnet 26. juni 2018, og består av 622 km graderte padleruter langs hele Vestfoldkysten, fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs den unike Vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, etablering av enkle overnattingssteder (Padlehuker) og annen tilrettelegging.

Vi drikker mer i feriene enn ellers. Hvor mye er det egentlig greit å drikke når man er på ferie med barna?

Fant du det du lette etter?