Informasjon om koronavirus

Færder frivilligsentral: 90 68 71 03 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med? Kontakt Færder frivilligsentral.

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med? Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Aktuelle saker

I forbindelse med koronapandemien er det etablert et tilbud slik at samfunnskritisk personell med små barn sikres nødvendig barnepass kveld, natt og helg.

Tønsberg og Færder bibliotek vil nå tilby høytlesing for barn. Følg med på nettsiden for når opptakene vil ligge ute.

Kommunen ønsker å gi alle foresatte noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

  

Ordfører Jon Sanness Andersen takker alle som gjør en ekstra innsats i den vanskelige tiden vi står ovenfor.

Det er store driftsproblemer på kommunens avløpspumpestasjoner fordi det kastes engangsservietter i toalettet. 

Det skal ikke kastes noe annet enn toalettpapir i do.

 

Det er viktig at du ikke lar være å ta kontakt med fastlegen på grunn av stor pågang. Vi vet at diffuse symptomer kan være alvorlig sykdom, og at vi må ha lav terskel for kontakt. Fastlegene kjenner pasientene og deres sykdomshistorie. 

 

Det har vært mange henvendelser til kommunen om man hvor man kan hente hageavfallssekker.

Nå kan du hente hageavfallssekker utenfor Servicesenteret, Tinghaugveien 16.

Kun EN bunt (15 sekker) per husstand.

 

 

Kjære alle medarbeidere,

Se informasjonen under og følg også med på kommunens nettside og www.fhi.no.

Med hilsen Toril Eeg, kommunedirektør