Aktuelle saker

Ordfører Roar Jonstang la nylig på plass Færder kommunes første kumlokk i et vann- og avløpsprosjekt i Løvveien 3.

 

 

Renovasjonsappen. Foto.

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» er nå tilgjengelig for deg.  Her kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide.

Kunngjøring av startlån, tilskudd til utbedring og tilskudd til prosjektering og utredning.

Landbruksdirektoratet fastsatte den 22.6.2018 forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for  Færder kommune. Fastsettingen er gjort etter anmodning fra Færder kommune, jf. vedtak i kommunestyret sak KS-098/18. Forskriften gjelder for områdene Tjøme, Brøtsø og Hvasser, og har det samme materielle innholdet som forskriften som gjaldt for tidligere Tjøme kommune.

Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. 

Ny adresse er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg.

Se i kart

Tønsberg-regionen legevakt

Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsberg-regionen legevakt og kommunale akutte døgnplasser. Tønsberg kommune er vertskommune. Det blir en historisk dag for de nær 100.000 innbyggerne som tilhører Tønsberg-regionen.

Luftfoto Teie ca 1947

På oppdrag for Nøtterøy kommune og Færder kommune (fra 1/1-18) har Asplan Viak utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Teie. Vestfold fylkeskommune har finansiert arbeidet.

Saksmengden på byggesak er for tiden stor, og man må i en periode dessverre regne med lengre saksbehandlingstid.

Fra 1.1.2018 er Tjøme og Nøtterøy kommuner blitt Færder kommune


Fakturaer som gjelder varer og tjenester levert i 2018 skal sendes ny kommune – organisasjonsnummer 817 263 992. 

Nå er vi Færder kommune, og her er en oversikt over hvor du finner noen av tjenestene i den nye kommunen samt sentrale telefonnummer.

Skoler, barnehager og institusjoner finner du der de var tidligere.

Fant du det du lette etter?