Om SFO

Færder kommune har SFO (skolefritidsordning) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Alle barneskolene har SFO, og på skolenes hjemmesider gis ytterlig informasjon om det enkelte SFO-tilbudet:

Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

SFO gir et tilbud fra 07:00 – 17:00 mandag til fredag på Lindhøy skole.
SFO gir et tilbud fra 07:15 – 16:45 mandag til fredag på de andre barneskolene.
 

Ferie
Skolefritidsordningene holdes stengt julaften, romjulen, i påsken, og tre uker i juli.
 

Planleggingsdager
Skolefritidsordningene holder stengt 3 kurs- og planleggingsdager. Planleggingsdagene i SFO skal være sammenfallende med skolens planleggingsdager/fridager.
Foresatte vil bli orientert om planleggingsdagene for neste skoleår senest 1. mai.

Kontaktinfo

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 409 11 500

Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord.