Informasjon om koronavirus

Færder frivilligsentral: 90 68 71 03 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med? Kontakt Færder frivilligsentral.

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med? Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Om SFO

Færder kommune har SFO (skolefritidsordning) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Alle barneskolene har SFO, og på skolenes hjemmesider gis ytterlig informasjon om det enkelte SFO-tilbudet:

Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

SFO gir et tilbud fra 07:00 – 17:00 mandag til fredag på Lindhøy skole.
SFO gir et tilbud fra 07:15 – 16:45 mandag til fredag på de andre barneskolene.
 

Ferie
Skolefritidsordningene holdes stengt julaften, romjulen, i påsken, og tre uker i juli.
 

Planleggingsdager
Skolefritidsordningene holder stengt 3 kurs- og planleggingsdager. Planleggingsdagene i SFO skal være sammenfallende med skolens planleggingsdager/fridager.
Foresatte vil bli orientert om planleggingsdagene for neste skoleår senest 1. mai.

Kontaktinfo

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 409 11 500

Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord.