Kontaktinformasjon 1.trinn

Maja Leinæs Nyhus
Kontaktlærer 1A

e-post: maja.nyhus.leines@faerder.kommune.no
Mobil: 92459234
Sentralbord: 409 11 500

 

Hanne Deberitz
Kontaktlærer 1B

e-post: hanne.deberitz@faerder.kommune.no
Mobil: 454 12 316
Sentralbord: 409 11 500