Kontakt

Tlf. kontormobil: 409 06818

SkoleSMS:
Send [trinn] [tekst] til 594 44 206.
Eks: 4 Per er syk i dag. Hilsen Lise.
Meldingen blir så videresendt som e-post til lærerne
på 4. trinn.

 

Epost:
Ingfrid: ingfrid.tollnes@faerder.kommune.no
Kirsti: kirsti.wage@faerder.kommune.no
Ida :Ida.Bergsli@faerder.kommune.no
Ann Cathrin: Ann.Cathrin.Bratfoss@faerder.kommune.no