For barn og unge er skolen et trygt holdepunkt i livet. Nå kan de ikke holde ved like den daglige rutinen med å gå på skolen for å lære og treffe andre mennesker. For alle barn og unge, og spesielt for barn og unge som trenger ekstra oppmerksomhet, er det behov for å sikre trygghet både i hverdagen og i hjemmelæringen. I Færder kommune etterstreber skolene følgende for oppfølging av barn og unge;

Jeg vil si dere følgende:

  1. Tusen takk for innsatsen! Barnehage- og skoleansatte er klar over hva dere «står i» hjemme med egne jobber som skal gjøres og med barn som trenger lek, læring og omsorg. Vårt inntrykk er at dere gjør en kjempejobb med å balansere egen jobb med hjemmelæring for barna. Husk å si fra til lærere dersom hjemmelæringen er særlig utfordrende. Alle barnehager og skoler vil holde tett kontakt med dere også neste uke.
  2. Helga står foran oss. Mitt råd til dere er å være mye ute. Lek, fysisk aktivitet og friluftsliv vil gjøre oss godt. Barn kan leke sammen, men helst med søsken, eller to til tre faste venner. Det er anbefalt at en forholder seg til de samme lekekameratene der det er mulig. Pass på at ungdom unngår å møtes i store gjenger. Færder kommune ønsker ikke å stenge lekeplasser, skateparker eller andre idrettsanlegg, men smittevernregler følges.
  3. Sårbare barn blir ekstra sårbare i tider som dette. «Nabokjerringa» som kan se og hjelpe, får dårligere arbeidskår. Dersom dere bekymrer dere for barn, ring døgnåpen alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 og ikke nøl med å ta kontakt med de kommunale hjelpetjenestene i ukedagene.

 

Vennlig hilsen virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven

 

Mange barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Alarmtelefonen for barn og unge når du på telefon 116 111

Per Sms på 41 71 61 11

E-post alarm@116111.no

På telefon fra utlandet +47 95 41 17 55

Ungdom i Færder?

Fritidssentrene er stengt og kanskje trenger du noen å prate med? Har du lyst til å gå en spasertur med noen av oss voksne i Fritid Færder? Noe du lurer på? Ring Lene (95994850) eller Arne (40920597).

 

Her finner du brosjyre med generell informasjon om koronavirus oversatt til ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjon ligger til grunn for oversettelsene.

Lyd-film med generell informasjon om koronavirus er tilgjengelig på YouTube. Videoen er oversatt til disse ulike språkene: Norsk, engelsk, fransk, arabisk, urdu, tigrinja og samisk:

Mobbeombudets tips for å forebygge ensomhet:

  • Snakk med ungene deres om inkludering. Nå som dette i stor grad vil foregå på digitale plattformer, kan det for eksempel være å passe på at alle får svar og respons på sine innspill, og at alle inviteres aktivt inn i fellesgrupper.

  • Sjekk med ungene at alle i klassen faktisk er med i klassens snapchat-gruppe, klasse-chatter og lignende.

  • Hør med ungene om de vet om noen som ikke er inkludert i spill. Ta for eksempel Fortnite. De må være venner på spillet og inkluderes i et "party" gjennom en "invite" eller at de spør om å få være med. Noen inviteres aldri, eller deres venneforespørsler ignoreres. Snakk med dine barn om hvordan det oppleves. Hjelp de å se de som faller utenfor.

  • Vær aktivt til stede og følg med på ungenes omgang på digitale plattformer. Bygg gode holdninger, tren ungene på å gjøre gode vurderinger, og gi de motstand når de ikke inkluderer, ikke bare når de aktivt ekskluderer.

Les hele artikkelen på tb.no

                                                                                                                                           ما کاملا در یک وضعیت ویژه بسر می بریم

Vestskogen og Herstadدر اینجا نکاتی را جهت اطلاع اولیاء و دانش اموزان انها در مدارس  

ذکرمیکنیم

   ۱-به همه دانش اموزان هر روز یک برنامه درسی که درانجا تمرینهای مختلف هست داده و انجام   خواهند داد. 

بعضی از انها مربوط به  یک موضوع ، بعضی مستقیمآ به یک درس و بعضی ازانها شاید کار عملی در  و صفحه مدرسه قرار خواهد گرفت تا برای همه قابل دسترسی باشد.skoolerمنزل باشد.برنامه ها در          

 

  برای دانش آموزان در این دوره باز خواهدSFO-۲

مراجعه کنید.Færder kommuneبود. به اطلاعات مربوط به خود آن به صفحه برای پرشهای شما

 

قابل e-mail ۳-تا آن هنگام که مدارس بسته خواهند بود . آموزگاران از طریق

 دسترسی خواهند بودو احتمالا از طریق تلفن سؤالات شماپاسخ میدهند اگر شما

بررسی میکنید ضروری است.ما خاطرنشان میکنیم که بسیاری از آموزگاران ما خود دارای

فرزندان خردسال در منزل هستند بنابراین امکان نخواهد داشت  همیشه جوابگوی شما باشند.

ولی همه کارکنان هر آنچه بتوانند انجام میدهند برای راهنمایی کردن شمادانش آموزان و أولیاء شما ودر طول راه جوابگوی شما خواهند بود.

 

۴ـ مسئولان مدرسه ازطریقe-mailو تلفن هر روز قابل دسترسی خواهند بود.

 

۵-به منظور نظم: همه گفتگوهای پیشرفت درسی و دیگر ملاقاتهای قرارداده شده کنسل میباشد.

 

۶-ما باید مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیریم. کودکان را از یکدیگر به خوبی جدا نگهداریم تا آنجا  

را پیروی کنیم. به هر صورت اطلاعات تازه شده هر روز روی صفحهFHIکه میشود و سفارشهای 

قرار میگیرد.Færder kommune

Mange foresatte ringer til Færders ikt-fagarbeidere med supporthenvendelser nå. Supporttjenesten vår er ikke dimensjonert for dette, og vi må be om:

  • Ta først kontakt med skolen/lærer, som kan ta henvendelsen videre.
  • Oppgi telefonnummer til elev/foresatt i tilfelle behov for telefonoppfølging, f. eks. ved bytte av passord.

Et generelt råd ved problemer med Teams, One Note … ol.: Re-start pc-en («Start på nytt") og gå deretter inn på programmet i onlineversjon (se Office 365-ikon på skrivebordet).

Info til alle foresatte:

PP-tjenesten har organisert seg med hjemmekontor, og er tilgjengelige for alle samarbeidspartnere, elever og foresatte på mail og telefon/facetime. Vi følger nasjonale retningslinjer og unngår med det fysisk oppmøte/kontakt.