Psykososialt kriseteam

Kriseteamet kontaktes via sentralbord: 33 39 00 00.

Teamets oppgave

Færder kommune har etablert et psykososialt kriseteam. 

Teamets oppgave er å bistå ved kriser, ulykker av et visst omfang som berører en større gruppe innbyggere. Ved kriser eller ulykker av mindre omfang kan hele teamet eller enkeltpersoner bistå med veiledning for det videre krisearbeidet.

Om teamet

Psykososialt kriseteam består av kommuneoverlege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, sosionom, diakon, og kommunaldirektør.
Kommunens psykososiale kriseteam har ikke vaktberedskap.

Hvis teamet ikke er tilgjengelig, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Kriseinfo

Kriseinfo er en nasjonal nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

www.kriseinfo.no

Fant du det du lette etter?