Kommunen ønsker å gi alle foresatte noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

  

Barnehager og skoler ble stengt kl. 18:00 12. mars 2020 og vil være stengt fram til og med 13. april 2020. Tiltaket skal virke smitteforebyggende og er bestemt av regjeringen.