Gutt på ski 1

Nå er Fritid Færder sitt vinterferieprogram ute! Vi har mange morsomme aktiviteter for barn, ungdom og barnefamilier. Les mer om de ulike aktivitetene ved å klikke på de.

Til alle foresatte ved barneskolene, foresatte til skolestartere høsten 2019 og ungdomsskolene i Færder kommune!

Alle skolene i Norge får nye føringer fra høsten 2020 som vil endre hva som skal læres, og hvordan man lærer på skolen. Føringene er en naturlig følge av at verden, arbeidsplasser, måten vi samarbeider på og måter vi løser problemer er endret. Forandring skjer i stadig raskere tempo; Hva betyr dette for skolehverdagen til ditt barn?

Vi oppfordrer alle til komme da arrangementet er ment som et ledd i den viktige dialogen mellom skole og hjem. Derfor kommer denne invitasjonen tidlig, slik at du kan sette av tiden.

Velkommen til Nøtterøy kulturhus for å høre mer om dette og spille inn dine tanker (via telefon)!

Tid: 9. april, kl. 18.00-19.30

Innlegg ved: Ann Kristin Johansen, prosjektleder for fagfornyelsen i Færder, Yngve Lindvig, veileder for Færderskolene i dette arbeidet

Med vennlig hilsen Kjell Jensen, virksomhetsledere for Færderskolene

tellonym

Det er sikkert mange som har fått med seg i media at Mobilappen Tellonym –bla annet blir brukt til ulike former for mobbing/trakassering. Med Tellonym kan man sende og motta meldinger fra andre helt anonymt. Færderskolen anbefaler foreldrene å sørge for at elevene sletter denne appen. Vi vil også sørge for at den ikke blir tilgjengelig på våre skoler.

Kjell Jensen, Virksomhetsleder for Færderskolene.

Det er 09.01.19 sendt ut brev om informasjon til foresatte for skolestartere 2019.

Barn født i 2013 skal begynne på skolen høsten 2019.

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2013.

Foresatte logger inn på Foresatteportalen for å bekrefte skoleinnmelding.

Svarfrist for å bekrefte skoleinnmelding er 25. januar kl. 24:00.

Tildeling av skoleplass kunngjøres innen utgangen av februar.

Husk å søke SFO-plass samtidig ved behov.

Ved spørsmål kontakt Servicesenteret på 33 39 00 00.

Innlogging elever og lærere: Skooler for elever og lærere

Innlogging foresatte: Skooler

Her er en kort film om Skooler for foresatte.

Fra Januar 2019 erstattes Fronter med Skooler i alle Færder-skolene. Vi anbefaler foresatte å installere Skooler-appen fra Google Play/Appstore eller gå inn på Skooler Foresatteportal (se innloggingslenke ovenfor). Innlogging skjer med ID-porten.

Du får tilgang til barna dine hvis de er elever i Færder-skolen, og du kan følge med på fravær og mye mer etter hvert som skolene tar funksjonene i bruk. Se eksempelsider til slutt i Skooler-info. 

 

2019 i soloppgang 1

Færder kommune har som mål at barn og unge har en meningsfull fritid og et godt utbygd fritidstilbud.

powerPoint_16-9-2

Med lys og reflekser blir du en synlig syklist i trafikken. Da blir du oppdaget tidligere av bilister, og farlige situasjoner kan lettere unngås.

Fant du det du lette etter?