Informasjon om koronavirus

Informasjonstelefon: 33 40 69 90 - Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte. Åpen  08:00–17:00 på hverdager, og 11:00 - 16:00 i helger.

Færder frivilligsentral: 91 64 29 87 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med, som følge av koronasituasjonen? Kontakt Færder frivilligsentral.

Psykisk helseteam for barn og ungdom: 90 83 75 93 - Trenger du som er barn eller ungdom noen å snakke med? Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid (kl. 08:00–15:30)

Se samlet info om koronaviruset her.

Oppsigelse av brøyteavtaler

Klikk for stort bilde

Kommunestyret i Færder kommune vedtok i sak 068/2019 den 19.06.2019: «Ordningen med brøyting av private veier opphører fra høsten 2019»

Dette betyr at de som tidligere har hatt avtale med Færder kommune om brøyting og som fortsatt ønsker brøytetjenester må ta kontakt med tilbydere av slike tjenester og inngå nye avtaler for neste brøytesesong. Færder kommune har vurdert at det finnes løsninger for de private veiene, selv om ordningen sies opp fra kommunens side.

Bakgrunn

Etter etableringen av Færder kommune har oppgaven med vinterdrift av kommunale veier og områder blitt betydelig større. I tillegg har de to siste vintrene vært spesielt arbeidskrevende når det gjelder vinterdrift, og rådmannen erkjenner at det blir utfordringer å fortsette med å tilby brøyting av private veier med det antall ansatte kommunen har i dag. Endrede krav til avspasering/hviletid etter endt vakt medfører krav til flere ansatte, eller at andre oppgaver må utgå.

I sak fremmet til hovedutvalg, formannskap og kommunestyre er rådmannens innstilling at «Ordningen med brøyting av private veier opphører fra høsten 2019». Samtlige instanser har vedtatt rådmannens innstilling.

Administrasjonen beklager for ulempene, men ber om forståelse for avgjørelsen. Lurer du på noe så ta kontakt med Servicesenteret på telefon 33 39 00 00.