Brøyting

Kommunen har ansvar for vinterdrift (brøyting og strøing) på alle kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunens skoler, barnehager, institusjoner/sykehjem og andre offentlige plasser.

Henvendelser

Når brøytingen pågår vil henvendelser på dagtid betjenes av Servicesenteret på telefon 33 39 00 00. Når mange ringer kan det være vanskelig å komme gjennom på telefonen. Kommunen kan også nås på Meld inn feil tjenesten på kommunens hjemmeside. Alle henvendelsene blir registrert og lest, men ikke besvart omgående.

Utrykning ved snøfall

Utrykning/iverksetting av brøyting skjer etter vurdering av værprognosene fremover det vil si forventede nedbørsmengder og temperaturutvikling. Kommunen prioriterer gang- og sykkelveier, hovedveier med busstraseer og enkelte vanskelige veier, høyere enn boliggater generelt.

Brøytingen iverksettes og prioriteres etter følgende kriterier:

  • 1-2 cm på gang- og sykkelveier.
  • Begrenset utrykning 2-3 cm.

Da brøytes i tillegg til gang- og sykkelveier også institusjoner/sykehjem og busstraseer.

  • Hovedutrykning 8-10 cm ved tørr snø eller 7 cm ved våt snø.

Alle brøyteenheter utkalles og man kjører kontinuerlig.

Informasjon om brøyting

Brøyteutrykning blir varslet på Facebook.

Etter snøfall

Når nedbøren stanser blir rodene kjørt igjennom på nytt for blant annet å breddeutvide og skrape ned snøsålen. Rydding i kryss, i gangfelter, busslommer og eventuelt bortkjøring av snø. Blir det glatt etter brøyting iverksettes strøing. Her prioriteres busstraseer, bratte bakker og gang- og sykkelveier. Dette arbeidet vil fortrinnsvis skje på dagtid.

Strøing

Henvendelser om strøing på dagtid betjenes av Servicesenteret på telefon 33 39 00 00, og utenom ordinær arbeidstid på hjemmevaktens telefon 415 10 416. 

Kommunen kan også nås på Meld inn feil tjenesten på kommunens hjemmeside. Alle henvendelsene blir registrert og behandlet.

Utrykning

Igangsetting av strøing skjer etter værsituasjonen og etter vurdering av værprognosen fremover. I hovedsak skjer igangsettingen når det er blitt et behov, i mindre grad som et forebyggende tiltak fordi det ikke vil være hensiktsmessig i forhold til for eksempel nedbør. 

Punktvis strøing

Kommunen prioriterer:

  • Hovedveier med busstraseer, og høytliggende områder og gang- og sykkelveier, høyere enn boliggater generelt.
  • Institusjoner/sykehjem, skoler og barnehager.

Full strøing

Ved enkelte værforhold, for eksempel når det kommer regn på frossen bar bakke, vil strøingen utvides til at man kjører med alle enheter i alle veier og gater.

Andre strøtjenester

Kommunen har utplassert sandkasser på enkelte punkter på kommunale veier som kan benyttes av alle. Det er også mulig å hente sand her for å strø på private innkjørsler. Det står også strøkasser på mange private veier. De må fylles av eierne av veien selv, men strøsand kan hentes på utedrifts lager i Semsveien 15.

Informasjon om strøing

Strøutrykning blir varslet på Facebook.

Kontaktinfo

Vakttelefon Utedrift
Brukes etter kl 15.00
Mobil 415 10 416
Fant du det du lette etter?