Brøyting og strøing

Klikk for stort bilde

Kommunen har ansvar for vinterdrift (brøyting og strøing) på alle kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunens skoler, barnehager, institusjoner/sykehjem og andre offentlige plasser.

Når og hvor brøyter vi?

Hvor?

Når brøyter vi?

Ansvar

Ferdig

Kommunale veier 6–8 cm ved tørr snø. 5 cm ved våt snø. Færder kommune

Ved hovedutrykning, fra 10-14 timer avhengig av snømengder og konsistens.

Bussruter (på kommunal veier) 4 cm snø Færder kommune  
Institusjoner/sykehjem 4 cm snø Færder kommune  
Gang- og sykkelveier 1 cm snø Færder kommune 2–3 timer
Alle fylkesveier
(kart)

 

Statens vegvesen)

 
Private veier   De som bruker veien (i henhold til paragraf 54 i Lov om vegar)  

Besøker du denne siden med en mobiltelefon? Vend telefonen til liggende skjermbilde for å se hele listen med kontaktinformasjon.

Utrykning ved snøfall

Utrykning/iverksetting av brøyting skjer etter vurdering av værprognosene fremover. Det vil si forventede nedbørsmengder og temperaturutvikling. Kommunen prioriterer gang- og sykkelveier, hovedveier med busstraseer og enkelte vanskelige veier, høyere enn boliggater generelt. Ved hovedutrykning (6-8 cm ved tørr snø eller 5 cm ved våt snø) utkalles alle brøyteenheter og man kjører kontinuerlig.

Privat ansvar

  • Private veier skal vedlikeholdes av de som bruker veien (i henhold til paragraf 54 i Lov om vegar).
  • Brøytekanter inn mot private veier og innkjøringer må brøytes av vei lag/borettslag/eier av bolig. Denne snøen kan ikke brøytes ut i vei/gate igjen.

Strøing

Igangsetting av strøing skjer etter værsituasjonen og etter vurdering av værprognosen fremover. I hovedsak skjer igangsettingen når det er blitt et behov, i mindre grad som et forebyggende tiltak fordi det ikke vil være hensiktsmessig i forhold til for eksempel nedbør. 

Kommunen prioriterer:

  • Hovedveier med busstraseer, og høytliggende områder og gang- og sykkelveier, høyere enn boliggater generelt.
  • Institusjoner/sykehjem, skoler og barnehager.

Ved enkelte værforhold, for eksempel når det kommer regn på frossen bar bakke, vil strøingen utvides til at man kjører med alle enheter i alle veier og gater.

Strøkasser

Kommunen har utplassert sandkasser på enkelte punkter på kommunale veier som kan benyttes av alle. Det er også mulig å hente sand her for å strø på private innkjørsler. Det står også strøkasser på mange private veier. De må fylles av eierne av veien selv, men strøsand kan hentes på utedrifts lager i Semsveien 15.

Informasjon om brøyting og strøing

Brøyteutrykning og strøutrykning blir varslet på kommunens Facebook-side.

Kontakt oss

Når brøytingen/strøingen pågår vil henvendelser på dagtid betjenes av Servicesenteret på telefon 33 39 00 00. Når mange ringer kan det være vanskelig å komme gjennom på telefonen. Utenom ordinær arbeidstid (mandag–fredag kl. 08:00–15:00) kan utedrift nås på vakttelefonen 41 51 04 16.

Kommunen kan også nås på Meld inn feil-tjeneste på kommunens hjemmeside. Alle henvendelsene blir registrert og lest, men ikke besvart omgående.

Kontaktinfo

Sentralbord
Telefon 33 39 00 00
Vakttelefon Utedrift
Brukes etter kl 15.00
Mobil 415 10 416