Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Ferge til Veierland

Vestfold kollektivtrafikk har konsesjon til å drive fergetrafikken mellom Tenvik og Veierland med M/F Jutøya etter en avtale med Færder kommune. Fergen trafikkerer strekningen Tenvik - Tangen - Vestgården. Om sommeren går den også til Engø i Sandefjord. Fergen transporterer både passasjerer og varer.

Rutetider

Nettside for M/F Jutøya

All motorisert ferdsel på Veierland skjer med dispensasjon fra et generelt kjøreforbud for motorvogn.  Midlertidig kjøretillatelse i forbindelse med tjenester utstedes av fergemannskapet.

Permanent kjøretillatelse er som hovedregel forbeholdt fastboende og gis for 5 år av gangen. Søknad rettes til Servicesenteret, tlf. 33 39 00 00 eller service@faerder.kommune.no.