Brannfaren normalisert

St - Klikk for stort bilde

 

Nedbøren etter tropevarmen i mai har normalisert brannfaren. Vestfold interkommunale brannvesens vurdering er at om man er påpasselig og tar hensyn til vær og vind kan det tennes sankthansbål 23. juni på steder der det åpenbart ikke kan starte en brann.

Brannvesenet gir ingen tillatelser, den som tenner bålet har det hele og fulle ansvaret for at det går forsvarlig for seg. Ansvaret inkluderer å sørge for at bålet er fullstendig slukket før det forlates.

Bruk sunn fornuft

Vi henstiller alle til å bruke sunn fornuft og ta kloke valg om det er lokale forhold der du er som tilsier at det er uaktsomt å tenne sankthansbålet.

Dette er forutsetningene og rådene til våre innbyggere og gjester i vårt område:

Sankthansbål er tillatt uten søknad ved tilrettelagte bålplasser, der det åpenbart ikke kan føre til brann i strandkanten ved kysten under følgende forutsetninger:

  • Den som tenner bålet har det totale ansvaret for bålbrenningen, og skal ha grunneiers tillatelse
  • Slokkemidler som vannslange/bøtter bør være i umiddelbar nærhet
  • Vindretning og styrke må vurderes
  • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
  • Ikke bygg bålet for stort
  • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell
  • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne
  • Sørg for at barn holder avstand, - kle dem gjerne i naturstoff som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og smelter ved sterk strålevarme
  • Når bålplassen forlates skal bålet være fullstendig slokt
  • Kommer bålet ut av kontroll ringer du brannvesenet på telefon 110

I det området av Færder kommune som var Nøtterøy kommune er all brenning utendørs forbudt hele året, unntaket er grill og matlaging i tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig. Også sankthansbål er tillat på kvelden 23. juni (alternativt kan sankthansbål tennes ved feiring  helgen før og etter). Bålbrenning skal kun finne sted der det åpenbart ikke kan starte brann. 

Brenning av sankthansbål krever ingen søknad

Brenning av sankthansbål skal IKKE meldes brannvesenets alarmsentral eller til Vestfold Interkommunale Brannvesen. 

Vi regner med et stort antall bål, og en eventuell oversikt med forhåndinnmeldte bål vil ikke kunne hjelpe oss til å skille bål fra brann, melder Vestfold Interkommunale Brannvesen.  Desto viktigere er det at publikum umiddelbart ringer 110 om de skulle oppdage brann. 

Brenning av bål i eller nær skog og annen utmark er forbudt fra 15. april til 15. september i alle landets kommuner, og gjelder selvfølgelig også sankthansbål. Forskriften åpner for at det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Brudd på aktsomheten etter brannlovens §5 og forskrift om brannforebygging §3 kan føre til bøter fra politiet og erstatningsansvar.

Mer informasjon rundt bålbrenning, åpen ild og grill generelt finner du på nettsiden til Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Følg med etter oppdateringer ved ny tørkeperiode

Ved ekstrem tørke og stor brannfare vil brannsjefen kunne varsle at all bruk av åpen ild, og annen aktivitet som kan føre til brann, er direkte uansvarlig. Den enkelte har ansvar for å følge med om slik oppfordring er gitt. Det tungtveiende faglige rådet vil bli varslet i lokalmedia og på www.vibr.no. 

Vestfold Interkommunale Brannvesen henviser til:
Brannlovens § 5, forskrift om brannforebygging  § 3. Vi minner også om forurensningslovens § 2, 7 og 11. , friluftslovens § 11, samt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Tønsberg og forskrift om åpen brenning i Færder kommune. For Færder nasjonalpark gjelder Forskrift om vern av Færder nasjonalpark, bålbrenning blir omtalt under § 3 punkt 5.5. 

Fant du det du lette etter?