Vannmålere

  • Alle næringseiendommer i Færder kommune skal ha installert vannmåler og betale gebyrer etter målt forbruk. Vannmåler utleveres av kommunen.
  • Bolig- og fritidseiendommer kan også installere vannmåler å betale etter målt forbruk.
  • Installering av vannmåler er et søknadspliktig tiltak.
    • Rørleggerfirma skal sende inn sanitærsøknad for vannmåler for godkjenning før vannmåler utleveres.
    • Det skal leveres ferdigmelding etter installasjon.
  • Vannmåleren eies av kommunen og det betales en årlig leie for den.

Norm for vannmålere:

Vi har nå innført elektroniske skjema for søknad og ferdigmelding av vannmåler:

Måleravlesning

Abonnenter med vannmåler betaler a konto og fastgebyr hver termin. Det sendes ut sms/avlesningskort for vannmåleren med frist for innsending til kommunen 31. desember. Du kan også rapportere ditt forbruk på nettsiden www.leseav.no. Koden til å registrere vannmålerstanden på www.leseav.no får du på vannmåleravlesningskortet som sendes ut av kommunen.

Fant du det du lette etter?