Informasjon om koronavirus

Informasjonstelefon: 33 40 69 90 - Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte. Åpen  08:00 - 17:00 på hverdager, og 11:00 - 16:00 i helger.

Færder frivilligsentral: 91 64 29 87 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med, som følge av koronasituasjonen? Kontakt Færder frivilligsentral.

Se samlet info om koronaviruset her.

Klimarådet

Færder kommune. Foto. - Klikk for stort bilde

Formålet med klimarådet er å bidra til reduksjon i utslippene av klimagasser i Færder kommune gjennom å skape møteplasser for næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og kommunen. Klimarådet skal være et rådgivende organ, som skal bidra til at beslutningstakerne i Færder kommune gjennom handling og konkrete tiltak reduserer utslippene av klimagasser og annen negativ miljøpåvirkning. Klimarådet i Færder kommune skal jobbe for at næringsliv, organisasjoner og befolkningen utveksler kunnskap og inspirerer hverandre til å redusere klimagassutslippene i kommunen.

 

 

Energiportalen

Færder kommune tilbyr nå gratis energianalyse av boliger gjennom Energiportalen.
Besøk energiportalen på http://faerder.energiportalen.no/