Klima

Kommunen har mange roller som aktør for å redusere klimagassutslipp, både direkte og indirekte. Følgende er spesielt viktige:

  • Forvalter av plan- og bygningsloven (kommuneplan, reguleringsplaner og byggesaker)
  • Forvalter av bygg, tekniske anlegg og kjøretøypark
  • Innkjøper av varer og tjenester i egne virksomheter
  • Leverandør av kommunale tjenester
  • Myndighet for lokale parkeringsbestemmelser
  • Kunnskapsbank, organisator og pådriver for satsning på klima
  • Undervisning om klima i skoler og barnehager

På Miljødirektorates nettsider kan du lese mer om temaet klima.

Direkte, fysiske utslipp av klimagasser innenfor Færder kommunes geografiske grense.

Se film fra Miljødirektoratet om klimatilpasning

Fant du det du lette etter?