For fagpersonell

Under er normer og retningslinjer som skal benyttes ved utarbeidelse av kommunaltekniske planer, og prosjektering av vei, vann og avløp i Færder kommune.

Kommunaltekniske planer

I forbindelse med regulering skal det utarbeides kommunaltekniske planer. Krav til disse er beskrevet i Veileder for utarbeidelse av privat reguleringsplan. (PDF, 2 MB) 

Veinorm

Veinormen (PDF, 2 MB)viser krav til utforming av kommunale og private veier i kommunen.

 

Vedleggene i veinormen er også utarbeidet i A3-format:

 

Veibyggingsnorm

Veibyggingsnormen (PDF, 2 MB) viser detaljerte krav til bygging av kommunale veier.

 

Vedleggene i veibyggingsnormen er også utarbeidet i A3-format:

 

Veilysnorm

Det er krav om veilys langs alle ny kommunale veier som bygges. Kravene finnes i veilysnormen. (PDF, 667 kB)

VA-norm

Kommunens VA-norm beskriver krav til vann- og avløpsanlegg som kommunen skal overta. VA-normen viser krav til utarbeidelse av kommunale ledninger. Som vedlegg til normen ligger blant annet standardtegninger og krav til innmåling.

Færder kommunes VA-norm finner du her.

Fant du det du lette etter?