Informasjon om koronavirus

Informasjonstelefon: 33 40 69 90 - Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte. Åpen  08:00–17:00 på hverdager, og 11:00 - 16:00 i helger.

Færder frivilligsentral: 91 64 29 87 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med, som følge av koronasituasjonen? Kontakt Færder frivilligsentral.

Psykisk helseteam for barn og ungdom: 90 83 75 93 - Trenger du som er barn eller ungdom noen å snakke med? Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid (kl. 08:00–15:30)

Se samlet info om koronaviruset her.

Landbruk

Kommunen ivaretar oppgaver som lokal landbruksmyndighet, og skal bidra til gjennomføring av gjeldende landbrukspolitikk. Førstelinjetjeneste og vedtaksmyndighet for en stor del av de juridiske og økonomiske virkemidlene innen landbruket ligger til kommunen. Mer informasjon finner du hos de ulike statlige forvaltningsmyndigheter:

Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – søk innen 1. mai