Informasjon om koronavirus

Informasjonstelefon: 33 40 69 90 - Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte. Åpen  08:00–17:00 på hverdager, og 11:00 - 16:00 i helger.

Færder frivilligsentral: 91 64 29 87 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med, som følge av koronasituasjonen? Kontakt Færder frivilligsentral.

Psykisk helseteam for barn og ungdom: 90 83 75 93 - Trenger du som er barn eller ungdom noen å snakke med? Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid (kl. 08:00–15:30)

Se samlet info om koronaviruset her.

Gebyrer

Informasjon om gebyrregulativer for Færder kommune i 2020 finner du i filen Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering (PDF, 630 kB).

 

Samtlige priser og oversikt over gebyrer finner du i kapittel 12 i Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2020-2023. (PDF, 5 MB)

Generelt

1.1: Alle gebyrer betales til økonomiseksjonen etter oppgave fra teknisk sektor. Krav om innbetaling av behandlingsgebyr sendes tiltakshaver (alle gebyrtyper tilknyttet byggesaker) eller hjemmelshaver (gebyrer tilknyttet eiendomsopprettelses-, matrikkel- og seksjoneringssaker).

1.2: Gebyret dekker kommunens arbeid med saken og må betales for hver enkelt søknadsbehandling som resulterer i vedtak, også om søknaden avslås.


1.3: Dersom gebyret etter dette regulativ åpenbart er urimelig, kan kommunen fastsette et passende gebyr.

1.4: I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å beregne gebyr etter medgått tid (timepriser er oppgitt i pdf dokument).

1.5: Kommunen kan rekvirere sakkyndig bistand for tiltakshavers regning.

1.6: NS 3940 – Areal- og volumberegning av bygninger benyttes ved utregning av bygningsarealer.

1.7: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser.

1.8: Gebyret fastsettes iht. gebyrregulativ gjeldende på det tidspunkt når komplett (behandlingsklar) søknad foreligger.