Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 19.12.2019 (HFK-sak 363/19 og HFK-sak 364/19) i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 vedtatt oppstart for oppheving av reguleringsplan nr. 2019006 for Mostranda-Mo-Utmarken og bebyggelsesplan nr. T78 for Mostranda camping.

 

Hovedutvalg for kommunalteknikk vedtok 19.12.2019 å sende forslag til klima- og energiplan for Færder kommune på høring (HFK-sak 368/19).

Kommunestyret i Færder kommune har i møte 11.12.2019 (KS-sak 111/19) i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, vedtatt detaljplan nr. 2018002. Formålet med planen er å tilrettelegge for inntil 4 stk. fritidsboliger med tilhørende anlegg på gbnr. 230/112.

Fant du det du lette etter?