Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 er planendring for Engveien 6, planID 101-E4 vedtatt av hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder kommune 25.09.19 (HK-sak 257/19).

På Roppestadkollen er det et nytt utbyggingsområde som er i gang med detaljregulering i forbindelse med godkjent reguleringsplan. Plannavn er: Roppestadkollen med PlanID 2011003. Området som er fradelt kommer fra gnr/bnr 46/70. Gnr/bnr 46/70 kommer fra gnr/bnr 46/12. Gnr/bnr 46/12 kommer fra hovedgården 46/1 Vestre Oterbekk.

Fant du det du lette etter?