Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Færder kommune har mange eldre reguleringsplaner. Flere av disse er ikke lenger i samsvar med overordnede føringer, mange steder er områder utviklet i strid med planen, og de eldre planene er lite presise og/eller har mangelfulle bestemmelser.

 

Fant du det du lette etter?