Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 15.05.19 (HK-sak 120/19) i medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 12-8 vedtatt igangsetting av detaljregulering for Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 20.11.19 (HK-sak 328/19) i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 vedtatt igangsetting av detaljregulering for Steinklossveien 14 m.fl. Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jfr. plan- og bygningsloven § 17-4.  

Planarbeidet utføres av Spir arkitekter AS på vegne av Lindholmveien 14 AS.

Hovedutvalg for kommunalteknikk vedtok 19.12.2019 å sende forslag til klima- og energiplan for Færder kommune på høring (HFK-sak 368/19).

Fant du det du lette etter?