Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 01.04.2020 (HK-sak 089/20) vedtatt oppstart av reguleringsplan for Teie torv i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8. Planen vil erstatte deler av områdeplan nr. 92-2 «Teie sentrum».

Hovedutvalg for kommunalteknikk har i møte den 01.04.2020 fattet følgende vedtak:

Ramdalområdet - 1.gangsbehandling av oppheving av detaljplan nr. 005.

HFK- 088/20 Vedtak:

  1. Oppheving av detaljplan nr. 005 Ramdalområdet legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-14.