Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Hovedutvalg for Færder kommune vedtok i møte 20.11.19 (sak 329/19) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt oppstart av detaljregulering for Hella parkering.

Kommunestyret i Færder kommune har i møte 13.11.2019 (KS-sak 099/19) i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, vedtatt detaljregulering for «Del av Roppestadkollen».

Færder kommune har mange eldre reguleringsplaner. Flere av disse er ikke lenger i samsvar med overordnede føringer, mange steder er områder utviklet i strid med planen, og de eldre planene er lite presise og/eller har mangelfulle bestemmelser.

 

Fant du det du lette etter?