Velkommen til Færder kommune!

Telefonnummer til sentralbordet er 33 39 00 00. Vi håper på din forståelse for at vi er i oppstarten av en helt ny kommune, og med en ny nettside. Er det noe du ikke finner svar på? Gi oss beskjed.

Strandåsveien 51-55 - detaljregulering nr. 20100017-E1 - planvedtak

Hovedutvalg for kommunalteknikk har i møte 07.02.2018 (MK-sak 18/22) i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtatt reguleringsplan nr. 20100017-E1.

Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for å bygge 1 stk ny boenhet med tilhørende anlegg innenfor gjeldende plan på felt B2, samt å avregulere deler av regulert kjørevei o_V1. Type bebyggelse endres fra konsentrert småhusbebyggelse –rekkehus og frittliggende småhusbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse –kjedehus.

Vedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse jf. plan- og bygningslovens § 1-9.  Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Vestfold.Trykk på ”Send uttalelse”- knappen i Digital plandialog  for å sende klage, eller send klage per brev til Færder kommune Postboks 250 Borgheim 3163 Nøtterøy, eller på e-post: postmottak@faerder.kommune.no

 

Klagefrist: 08.03.2018 

 

 

Dokumenter

Fant du det du lette etter?