Bruk av droner

 

5 hovedregler


1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

2: Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

4: Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.


Færder nasjonalpark er det ikke tillatt å bruke droner. Se paragraf 6.1 og 7.2 i verneforskriften.


På Luftfartsverket finner du mer informasjon om dronebruk.

Klikk for stort bilde