Priser og stipend

Færder kommune deler årlig ut priser og stipend. Målet er å legge til rette for gode rammevilkår, inspirere til videre arbeid og vise at kommunen verdsetter det gode arbeidet som gjøres innen kultur, idrett og frivillighet.

Bøye. Foto. - Klikk for stort bilde

Kulturpris

Færder kommunes kulturpris er ment å stimulere kulturell og kunstnerisk virksomhet i kommunen. Kulturprisen kan deles ut til personer og/eller organisasjoner som bor eller arbeider i Færder kommune, som belønning for verdifull kulturell og kunstnerisk innsats i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Kulturprisen kan også tildeles personer og/eller organisasjoner med annen tilknytning til Færder, og som gjennom sin virksomhet har profilert Færder på en god måte.

Søknadsfrist: 1. september 2019 - Merk saksnummer: 19/1128
Skriftlig begrunnet forslag til kandidater sendes til postmottak@faerder.kommune.no

Statutter for Færder kommunes kulturpris (PDF, 64 kB)

Samfunnspris

Færder kommunes samfunnspris er ment å stimulere frivillighet og inkludering i kommunen.Samfunnsprisen kan utdeles til personer og/eller organisasjoner som bor eller arbeider i Færder kommune, som belønning for verdifull uegennyttig innsats i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Samfunnsprisen kan også tildeles personer og/eller organisasjoner med annen tilknytning til Færder, og som gjennom sin uegennyttige innsats har bidratt til Færdersamfunnets beste. I vurderingen av kandidater skal det legges vekt på innsatsens inkluderende karakter.

Søknadsfrist: 1. september 2019 - Merk saksnummer: 19/1129
Skriftlig begrunnet forslag til kandidater sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Statutter for Færder kommunes samfunnspris (PDF, 64 kB)

Færderstipendet

Færderstipendet er ment å stimulere mottakers videreutvikling innenfor områdene kunst, kultur eller idrett. Færderstipendet kan søkes av enkeltpersoner hjemmehørende, eller med nær tilknytning til Færder kommune og som har ønske om utdanning/videreutvikling innen for kunst, kultur eller idrett. Unge søkere prioriteres. Nedre aldersgrense er fylte 16 år ved årets utgang.

Søknadsfrist: 1. september 2019 - Merk saksnummer: 19/1130
Søknad sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Statutter for Færderstipendet (PDF, 72 kB)

Innsending av søknader og forslag

Søknader og forslag sendes: postmottak@faerder.kommune.no
Har du spørsmål kontakt Hege Rui, mob 481 85 706.

Tidligere vinnere

2018

Kulturpris: Geirr Johnson
Samfunnspris: Tjøme og Hvasser Røde kors hjelpekorps
Færderstipendet: Kathrine Karlsen Vefling

Kontaktinfo

Hege Rui
Leder/virksomhetsleder - 9451
E-post
Mobil 481 85 706
Fant du det du lette etter?