Priser og stipend

Færder kommune deler årlig ut priser og stipend. Målet er å legge til rette for gode rammevilkår, inspirere til videre arbeid og vise at kommunen verdsetter det gode arbeidet som gjøres innen kultur, idrett og frivillighet.

Klikk for stort bilde

Kulturpris

Færder kommunes kulturpris er ment å stimulere kulturell og kunstnerisk virksomhet i kommunen. Kulturprisen kan deles ut til personer og/eller organisasjoner som bor eller arbeider i Færder kommune, som belønning for verdifull kulturell og kunstnerisk innsats i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Kulturprisen kan også tildeles personer og/eller organisasjoner med annen tilknytning til Færder, og som gjennom sin virksomhet har profilert Færder på en god måte.

Søknadsfrist: 1. september 2019 - Merk saksnummer: 19/1128
Skriftlig begrunnet forslag til kandidater sendes til postmottak@faerder.kommune.no

Statutter for Færder kommunes kulturpris (PDF, 64 kB)

Samfunnspris

Færder kommunes samfunnspris er ment å stimulere frivillighet og inkludering i kommunen.Samfunnsprisen kan utdeles til personer og/eller organisasjoner som bor eller arbeider i Færder kommune, som belønning for verdifull uegennyttig innsats i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Samfunnsprisen kan også tildeles personer og/eller organisasjoner med annen tilknytning til Færder, og som gjennom sin uegennyttige innsats har bidratt til Færdersamfunnets beste. I vurderingen av kandidater skal det legges vekt på innsatsens inkluderende karakter.

Søknadsfrist: 1. september 2019 - Merk saksnummer: 19/1129
Skriftlig begrunnet forslag til kandidater sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Statutter for Færder kommunes samfunnspris (PDF, 64 kB)

Færderstipendet

Færderstipendet er ment å stimulere mottakers videreutvikling innenfor områdene kunst, kultur eller idrett. Færderstipendet kan søkes av enkeltpersoner hjemmehørende, eller med nær tilknytning til Færder kommune og som har ønske om utdanning/videreutvikling innen for kunst, kultur eller idrett. Unge søkere prioriteres. Nedre aldersgrense er fylte 16 år ved årets utgang.

Søknadsfrist: 1. september 2019 - Merk saksnummer: 19/1130
Søknad sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Statutter for Færderstipendet (PDF, 72 kB)

Innsending av søknader og forslag

Søknader og forslag sendes: postmottak@faerder.kommune.no
Har du spørsmål kontakt Hege Rui, mob 481 85 706.

Tidligere vinnere

2018

Kulturpris: Geirr Johnson
Samfunnspris: Tjøme og Hvasser Røde kors hjelpekorps
Færderstipendet: Kathrine Karlsen Vefling

Kontaktinfo

Hege Rui
Leder/virksomhetsleder - 9451
E-post
Mobil 481 85 706
Fant du det du lette etter?