Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Offentlig kunstnerisk utsmykking

Kunstnerisk utsmykning av offentlige bygg og lokaler er et virkemiddel i kommuneutviklingen og hensikten med utsmykkingen er å:

  • Gi brukerne og befolkningen anledning til å oppleve god kunst i deres kontakt med offentlige bygg og anlegg
  • Bidra til økt trivsel gjennom opplevelse av kunst
  • Bidra til en aktiv kunstformidling

For hvert prosjekt oppnevnes et kunstutvalg som representerer Færder kommune. Dette utvalget blir ledet av en kunstfaglig prosjektleder.

Brosjyrer fra noen av utsmykningene:

Nettsider:

Kontaktinfo

Vigdis Trømborg Martin
Kulturrådgiver
E-post
Telefon 993 26 698