Anleggsplan for Færder kommune

Færder kommune har en vedtatt plan for bygging av anlegg til idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturformål.

Anleggsplanen revideres hvert fjerde år. Tilhørende anleggsprogram rulleres hvert år. Alle anlegg som bygges for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturformål skal i prinsippet stå på anleggsplanen. Skal det søkes spillemidler til et anleggsprosjekt, er det et krav om at anlegget står på vedtatt anleggsplan.

Anleggsplanen med tilhørende prioriterte anleggsprogram finnes her:

Fant du det du lette etter?