Padleled Vestfold

Klikk for stort bilde

Padleled Vestfold åpnet 26. juni 2018, og består av 622 km graderte padleruter langs hele Vestfoldkysten, fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs den unike Vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, etablering av enkle overnattingssteder (Padlehuker) og annen tilrettelegging.

Kartbok og mobilapp 

Padlere kan nå planlegge turer ut i fra graderte ruter, med grønne, blå og røde ruter. Det er utviklet 91 turforslag med rutebeskrivelser, kart, tips og råd om alt fra parkeringsmuligheter til ferskvannskilder og toalettfasiliteter. Alt er samlet i en kartbok. Kartboken er gratis, og kan hentes på Servicesenteret i Færder kommune (Tinghaugveien 16). I tillegg kan du få boken ved servicetorgene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Sande, Svelvik og ved fylkeshuset i Tønsberg.

Kart og turforslag er også tilgjengelige i mobilappen OUTTTHøsten 2018 vil det bli plassert ut 28 skilt med nyttig informasjon på de mest sentrale utgangspunktene for turer, de store P-ene på kartene i appen og i kartboken forteller hvor disse skilte vil stå.

Last ned turforslag

Alle 91 turforslag (PDF), med info om de 28 turutgangspunktene kan lastes ned her:

Padlehuker

Som en del av Padleled Vestfold skal det oppføres enkle overnattingsplasser; «Padlehuker», langs kysten, tegnet av Arkitektkontoret Biotope. Padlehukene kommer i flere moduler, noen med flere oppholdsrom slik at flere grupper kan oppholde seg der på en gang. Padlehukene vil være åpne for alle og det vil ikke være noe bookingssystem. Disse skal plasseres på steder hvor det også vil være egnede teltplasser. Målet er at det skal bygges minst en padlehuk i hver kystkommune, og de to første vil bli å finne i Færder kommune på Vestre Bolærne og Ildverket i løpet av sommer/høst 2018. 

Klikk for stort bilde

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene i fylket. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder. Kommunene har ansvaret for å gjennomføre tilretteleggingstiltak som parkeringsplasser og padlehuker. Dette vil skje gradvis. I tillegg har også Oslofjorden friluftsråd, padlemiljøene i fylket samt Norges Padleforbund bidratt med sin verdifulle kunnskap. Padleled Vestfold er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.

Følg Padleled Vestfold på Facebook.

 

 

Fant du det du lette etter?