Gjeldene priser per semester

Skolepenger 2018

Søskenmoderasjon

Vi tilbyr 25 % søskenmoderasjon.

Fakturering og erstatningsansvar

  • Eleven faktureres en gang pr. semester. Ved ubetalt høstsemester mister eleven plassen for vårsemesteret
  • Foresatt kan komme i erstatningsansvar dersom kulturskolens instrumenter og eiendeler skades ved skjødesløs behandling

Kontaktinfo

Kontaktinformasjon kulturskolen
E-post
Telefon 33 40 21 13
Mobil 930 28 509