Vil du være støttekontakt?

For mange er terskelen stor for å delta i ulike sosiale aktiviteter. Det kan dreie seg om å gå i butikken, gå på kino, gå på kafé, turer i naturen eller annet. Støttekontakt tilbys både til barn/unge og voksne.

Som støttekontakt vil jobben din være å bidra til aktiviteter som kan gi gode opplevelser og en positiv fritid noen timer hver uke.

Arbeidet er lønnet og innebærer vanligvis arbeid 15–20 timer i måneden. For å bli støttekontakt må du være over 18 år. Du trenger ikke erfaring fra lignende arbeid, selv om det kan være en fordel.  

Før arbeid som støttekontakt kan starte opp må du kunne fremlegge politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Du kan ikke søke om slik politiattest før du har fått skjema fra kommunen med bekreftelse på formålet med politiattesten.

Støttekontakt formidles gjennom tjenestekontoret.
Kontakt Tjenestekontoret for mer informasjon: 951 93 480

Slik søker du

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:00

Fant du det du lette etter?