Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm innebærer at man har en alarmknapp hengende rundt halsen eller på håndleddet.

I en nødsituasjon vil et trykk på knappen sende alarmsignal videre, via alarmboks i boligen og telefonnettet, til alarmsentral/hjemmesykepleien.

Trygghetsalarm tildeles som et forebyggende tiltak for å øke tryggheten i hverdagen. Trygghetsalarm virker kun inne i boligen.

Det er ikke krav om at man har fasttelefon.

Dette er vanligvis en betalingspliktig tjeneste og satsene justeres årlig.

Kriterier for tildeling kan være:

  • Fallfare/ redusert gangfunksjon
  • Utrygghet
  • Ulike helseplager

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.

Fyll inn søknadsskjemaet 


Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.

Trygghetsalarm er vanligvis ikke en lovhjemlet tjeneste. Unntaksvis tildeles likevel trygghetsalarm med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd pkt 6b.