Informasjon om koronavirus

Færder frivilligsentral: 90 68 71 03 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med? Kontakt Færder frivilligsentral.

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med? Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Støttekontakt

Formålet er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Målgruppa er personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Tjenesten er gratis, men egne utgifter må dekkes. Utgifter støttekontakten har, skal ikke belastes brukeren.

Slik søker du

Støttekontakt tildeles med hjemmel i pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd pkt 6b

Nyttige lenker:

Vil du være støttekontakt?

Kontaktinfo

Tjenestekontoret - ekspedisjon
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00