Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Individuell plan (IP)

Individuell plan tilbys til personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Ordningen innebærer oppnevnelse av koordinator, utarbeidelse av plan, og et samarbeid med de tjenesteyterne som er nødvendige for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.

Dersom du søker om individuell plan vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av ditt behov for å få koordinert tjenestene dine.

I kartleggingsprosessen kan det bli vurdert at ditt behov i stedet kan dekkes ved at det oppnevnes en kontaktperson/koordinator.

Formålet med individuell plan og/eller koordinator er å bidra til å samordne den enkeltes tjenestetilbud.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 3 MB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Kontaktinfo

Tjenestekontoret - ekspedisjon
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00