Informasjon om koronavirus

Informasjonstelefon: 33 40 69 90 - Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte. Åpen  08:00–17:00 på hverdager, og 11:00 - 16:00 i helger.

Færder frivilligsentral: 91 64 29 87 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med, som følge av koronasituasjonen? Kontakt Færder frivilligsentral.

Psykisk helseteam for barn og ungdom: 90 83 75 93 - Trenger du som er barn eller ungdom noen å snakke med? Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid (kl. 08:00–15:30)

Se samlet info om koronaviruset her.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut i fra egne behov.

Arbeidslederrollen gir brukeren større innflytelse over egen livssituasjon, men stiller også krav til at brukeren må tilegne seg nødvendig kompetanse gjennom grunnleggende opplæring i arbeidslederrollen.

Det er knyttet egenandel til tjenesten.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 3 MB).
Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.

Tjenesten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1d, samt helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr 6b og 3-8.