Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Avlastning for barn og unge

Avlastningstiltak ytes i dag til familier eller personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet er å hindre utmattelse hos omsorgsgivere, sørge for nødvendig fritid og ferie, samt deltakelse i samfunnsaktiviteter for omsorgsgivere.

Avlastning kan gis på ulike måter:

  • Døgnavlastning i institusjon
  • Døgnavlastning i privathjem
  • Timebasert avlastning i institusjon eller privathjem

Ved søknad om avlastning vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av det samlede tjenestetilbudet.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjema (PDF, 332 kB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Avlastningstiltak vurderes i forhold til pasient og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-8 og helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-6 og 3-2 første ledd nr 6c.

Kontaktinfo

Tjenestekontoret - ekspedisjon
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00