Egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester er det ikke egenandeler på. Dette gjelder blant annet hjemmesykepleie, avlastningstiltak og støttesamtaler med psykisk helse-tjenesten.

Noen egenandeler varierer etter inntekt, mens andre egenandeler/priser er uavhengig av inntekt.

Færder kommunestyre har 12.12.2018 vedtatt satser for egenbetaling i 2019. De nye satsene gjelder fra 1.1.2019.
Ved nyetablering av tjenester vil det bli gitt konkret informasjon i vedtak.

Praktisk bistand

Egenbetaling er avhengig av husstandens inntekt og tid beregnet. 
Dette omfatter blant annet BPA, boligrengjøring og annen praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet.

Inntekt Timepris (til og med 8 timer pr måned)  Abonnementspris ved mer enn 8 timer bistand pr måned 
Kr 0-200 000  0 0
Kr 200 001 - 3G (kr 290 649) 146 1 162
3-4G (kr 29 649 - 387 532) 218 1 743
4-5G (kr 387 532-484 415) 293 2 349
Over 5G (kr 484 415)  366 2 929

 

Andre tjenester

Trygghetsalarm  Kr 436 pr måned 
Matombringertjeneste fra Færder storkjøkken  Middag kr 72/porsjon Suppe/dessert kr 15/porsjon 
Lørdagsmat kr 47/porsjon 
Dagrehabilitering Kr 85/dag 
I tillegg faktureres kr 52/dag for transport 
Dagsenter/dagopphold
Smidsrød, Bjønnesåsen, Støyten, Hårkollen, Tjøme arbeids- og aktivitetssenter, Tjøme sykehjem

Egenbetalingen er inntektsavhengig
    - 0-2G (kr 193 766) Kr 210/måned
    - Over 2G (kr 193 766) Kr 85/dag
I tillegg faktureres alle med inntekt over 2G med kr 52/dag for transport. 

Korttidsopphold sykehjem  Kr 165/døgn 

 

Ved vedtak om tjenester vil det samtidig bli gitt informasjon om egenandeler.

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:00

Fant du det du lette etter?