Egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester er det ikke egenandeler på. Dette gjelder blant annet hjemmesykepleie, avlastningstiltak og støttesamtaler med psykisk helse-tjenesten.

Noen egenandeler varierer etter inntekt, mens andre egenandeler/priser er uavhengig av inntekt.

Færder kommunestyre har 11.12.2019 vedtatt satser for egenbetaling i 2020. De nye satsene gjelder fra 1.1.2020.
Ved nyetablering av tjenester vil det bli gitt konkret informasjon i vedtak.

Praktisk bistand

Egenbetaling er avhengig av husstandens inntekt og tid beregnet. 
Dette omfatter blant annet BPA, boligrengjøring og annen praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet.

Inntekt Timepris (til og med 8 timer pr måned)  Abonnementspris ved mer enn 8 timer bistand pr måned 
Kr 0 - 2G (kr 0 - 199 716)  0 100
2 - 3G (kr 199 717 - 299 574) 151 1 203
3-4G (kr 299 575 - 399 432) 226 1 806
4-5G (kr 399 433 - 499 290) 304 2 433
Over 5G (kr 499 291 - )  379 3 035

 

Andre tjenester

Trygghetsalarm  Kr 500 pr måned 
Matombringertjeneste fra Færder storkjøkken  Middag kr 74/porsjon Suppe/dessert kr 16/porsjon 
Lørdagsmat kr 49/porsjon 
Dagrehabilitering Kr 90/dag 
I tillegg faktureres kr 70/dag for transport 
Dagsenter

Egenbetalingen er inntektsavhengig

  • 0 - 2G (kr 0 - 199 716) Kr 210/måned
  • Over 2G (kr 199 716) Kr 90/dag

I tillegg faktureres alle med inntekt over 2G med kr 70/dag for transport. 

Korttidsopphold sykehjem  Kr 170/døgn 

 

Ved vedtak om tjenester vil det samtidig bli gitt informasjon om egenandeler.

 

Les informasjon om egenandel for opphold i institusjon her. (PDF, 467 kB)

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:00