Egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester er det ikke egenandeler på. Dette gjelder blant annet hjemmesykepleie, avlastningstiltak og støttesamtaler med psykisk helse-tjenesten.

Varierer etter inntekt

Noen egenandeler varierer etter inntekt, mens andre egenandeler/priser er uavhengig av inntekt.

Færder kommunestyre har 13.12.2017 vedtatt satser for egenbetaling i 2018. De nye satsene gjelder fra 1.1.2018. Nytt av året er at det innføres egen betalingssatser for fysioterapitjenester utenfor institusjon - nærmere informasjon vedrørende egenandeler gis av behandlende fysioterapeut.
Ved nyetablering av tjenester vil det bli gitt konkret informasjon i vedtak.

Egenbetaling helse- og omsorgstjenester 2018 

Praktisk bistand

Egenbetaling er avhengig av husstandens inntekt og tid beregnet. 
Dette omfatter blant annet BPA, boligrengjøring og annen praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet. Vi gjør oppmerksom på at boligrengjøring i Færder kommune blir fakturert pr. time - dette er en endring fra tidligere praksis i Nøtterøy kommune, og det vil derfor fortløpende bli skrevet oppdaterte vedtak til de berørte hvor beregnet tidsbruk vil fremkomme. 

Inntekt Timepris (til og med 8 timer pr måned)  Abonnementspris ved mer enn 8 timer bistand pr måned 
Kr 0-200 000  0 0
Kr 200 001- 3G (kr 280 902) 140 1121
3-4G (kr 280 903 - 374 536) 210 1681
4-5G (kr 374 537 -468 170) 283 2266
Over 5G (kr 468 171)  353 2826

 

Andre tjenester

Trygghetsalarm  Kr 422 pr måned 
Matombringertjeneste fra Færder storkjøkken  Middag kr 70/porsjon Se vedlegg for betalingssatser Suppe/dessert kr 14/porsjon 
Lørdagsmat kr 46/porsjon 
Dagrehabilitering Kr 80/dag 
I tillegg faktureres kr 50/dag for transport 
Dagsenter/dagopphold
Smidsrød, Bjønnesåsen, Støyten, Hårkollen, Tjøme arbeids- og aktivitetssenter, Tjøme sykehjem

Egenbetalingen er inntektsavhengig
    - 0-2G (kr 187 268) Kr 205/måned
    - Over 2G (kr 187 268) Kr 80/dag
I tillegg faktureres alle med inntekt over 2G med kr 50/dag for transport. 

Korttidsopphold sykehjem  Kr 160/døgn 

 

Ved vedtak om tjenester vil det samtidig bli gitt informasjon om egenandeler.

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:00

Fant du det du lette etter?