Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Fysioterapi/ergoterapi for barn

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn i alderen 0-18 år. I Færder kommune er tre fysioterapeuter og en ergoterapeut lokalisert på helsestasjonen på Borgheim, Tinghaugveien 16.

Kontaktinformasjon

Karianne Fossli Fysioterapeut 951 93 520
Anette Henriksen Fysioterapeut

 

915 43 426
 

Hilde Kihle Fysioterapeut 995 55 743
Ingunn Fredheim Auestad Ergoterapeut 953 04 137

Tjenestens mål

er gjennom tilrettelegging og behandling å sikre at barn og ungdom får mulighet til å være i aktivitet og få optimal deltagelse i skole/ barnehage og hverdagsliv.

Tjenesten jobber med barn, både individuelt og i grupper og på ulike arenaer som barnehage, skole, hjem, avlastningsbolig og samarbeider tett med mange ulike faggrupper. Tjenesten legger vekt på å veilede foreldre/barn og personale, gi behandling/trening og stimulering i forhold til funksjonsnivå og vurdere behov for videre henvisning.

Fysioterapeut for barn og unge

Tjenesten omfatter rehabilitering/habilitering av barn og unge med nedsatt funksjon, kronisk sykdom eller skade og forebyggende helsearbeid, helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste.

Bruk følgende henvisningsskjema. Foresatte og ansatte i barnehage, skole eller andre tjenester kan henvise.

Kontaktinfo

Familiens hus - ekspedisjon
Telefon 408 01 230

Adresse

Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Inngang ved Servicesenteret